Djursjukskötare

Publicerad: 22 mars 2017 - slu.se
djursjukskotare1.png

Vill du att friska och sjuka djur ska få en så god omsorg som möjligt? Gillar du kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en bred och fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård.

Djursjukskötare arbetar under eget ansvar med omvårdnaden av det sjuka djuret, söver och assisterar vid operationer, ansvarar för rehabiliteringen av djuret efter skada och ger rådgivning i frågeställningar rörande djuromvårdnad. Djursjukskötarens kompetens inom djuromvårdnad säkerställer att djuren får den bästa vård och omsorg som finns att tillgå. 

Det här läser du på programmet

Utbildningen startar med grundläggande kurser i anatomi, fysiologi, vårdhygien, sjukdomslära, farmakologi och näringslära. Under andra terminen får du användning av dina tidigare förvärvade kunskaper i kursen djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd. Läsåret avslutas med kurser i etologi, djurhållning och djurhantering såväl teoretiskt som praktiskt.

I årskurs två fördjupas dina kunskaper i djuromvårdnad, vårdhygien och etologi. Du får en första kontakt med ämnen såsom rehabilitering, anestesiologi samt kommunikation och rådgivning. Läsåret innehåller också en kurs i statistik och avslutas med tio veckors verksamhetsförlagd utbildning på djursjukhus/djurklinik.

Tredje året börjar med ytterligare tio veckor verksamhetsförlagd utbildning. Därefter kan du välja två av fyra valbara kurser.

Ytterligare fördjupning sker inom djuromvårdnad, vårdhygien och anestesiologi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom djuromvårdnad. Under hela utbildningen lägger vi stor vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning och social kompetens hos våra studenter.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Dessutom behövs förebyggande djurhälsovård och rehabilitering samt professionell rådgivning till djurägarna.

Här kan du arbeta

Djursjukhus och djurkliniker, läkemedelsföretag, fodertillverkare eller som egen företagare inom djurens hälso- och sjukvård.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Programmet ger behörighet att studera vidare på masternivå inom programmet Animal Science på SLU. En utveckling av ämnet djuromvårdnad på avancerad nivå är under uppbyggnad.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för djursjukskötare är mycket god, och arbetsmarknaden kännetecknas av att det är liten konkurrens om jobben, enligt Naturvetarnas prognos om djuryrken

Läs mer om framtidsutsikter och arbetsmarknad: SACO, Arbetsförmedlingen och Jordbruksverket.

Examen

Utbildningen leder till kandidatexamen i djuromvårdnad.
(Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing)

Legitimation: Efter uppnådda fordringar för kandidatexamen i djuromvårdnad kan Statens Jordbruksverk efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

  • Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1, Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15 (2000-2011) 

  • Matematik B 
  • Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) 
  • Samhällskunskap A 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Programstudierektor Djursjukskötare - kandidatprogram

Johanna Penell, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för djuromvårdnad
Johanna.Penell@slu.se, 018- 67 34 13, 073-085 80 31

Bitr programstudierektor Djursjukskötare - kandidatprogram

Todd Johansson, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ Avdelningen för djuromvårdnad
Todd.Johansson@slu.se 018-67 18 41

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se