CV page

Anders Folkesson

Anders Folkesson
Landscape Architect LAR/MSA, Senior Lecturer at LAPF (Department of Landscape Architecture, Planning and Management), SLU Alnarp.

Presentation

Broad knowledge in the fields of landscape design, planting design, landscape contruction and landscape planning. Teaching in 10+ courses, recently with a focus on courses within the Forest & Landscape program. One of my fields of specialization is urban soils, another one is urban stormwater treatment, yet another is wind energy planning. Working half-time outside SLU, as consultant and with nature-based therapy.
 
 

Teaching

At the moment I am responsible for the course "Vegetation Design" at the Forest & Landscape program. During 2024 I also teach in the following courses: 

SV0023 Forest & Landscape Planning
LK0355 Studio 3
LK0219 Växtkomposition
LK0245 Environmental Discourses
TN0330 Tillämpning i projektering, bygg och anläggning

LK0384 Dynamic Vegetation Design
LK0346 Utomhusträdgården
LK0394 Analysis of Forested Landscapes
TN0337 Grönblå infrastruktur
LK0367 Site, Concept and Theory 

Supervision

I have been supervising 50+ students on Master- and/or Bachelor level.

Selected publications

Folkesson, Anders: Jordkokboken. Svensk Byggtjänst, Stockholm 2018.

Folkesson, Anders, Sjöman, Henrik and Brising, Karolina: Växter för vinterfägring. Movium Fakta n:o 1/2015, SLU Alnarp 2015. 

Folkesson, Anders and Nordgren, Boel: Utveckling av Campus Alnarps utemiljö - Förstudie inför framtagande av skötselplan och utvecklingsplan för Alnarps campus. LTV-Fakulteten, SLU 2014. 

Vindkraften och landskapet – Att analysera förutsättningar och utforma anläggningar. Boverket 2009. Mellanrum AB on commission of The National Board of Housing, Building and Planning. Co-authors from Mellanrum AB: Karin Hammarlund and Anna Ranger.

Folkesson, Anders: Att forma ett rikare landskap. Stad & Land nr 144, SLU Alnarp 1997.

Folkesson, Anders: Jag söker platsens mening. Rapport 02:5, Inst. för landskapsplanering, Alnarp 2002. 

Folkesson, Anders, Fornander, Jesper and Gustavsson, Roland: Utformning av skogslandskap.  Skog och forskning nr 1/1994.

Folkesson, Anders: Stigen berättar. Essay in Utblick/Landskap 4/1997

Folkesson, Anders: Utemiljön kring ladugården. Essay in ”Alnarp - en exposé”, Alnarp 1996. 

Vindkraft i harmoni. Skärbäck E, Hammarlund K, Hellström M, Folkesson A et al 1998. Statens Energimyndighet, ET 19:1998
 

 

 


Contact

Senior Lecturer at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Telephone: +4640415142
Postal address:
Box 190
234 22 Lomma
Visiting address: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp