CV page

Andrus Kangro

Andrus Kangro

Presentation

Is nearly fulltime union representative for Saco-S SLU, including as Vice Chair of SACO Association at SLU's board.

Background

M Sc in Civil Engineering

Selected publications

Studie av två markvärmeväxlare för ventilationsluft 1998
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och ...  
   
Luftföroreningar i värphönsstallar: sammanställning och analys av resultat från nio länder 1993
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Air contamination in buildings for laying hens. Comparisons and analysis of results from nine countries 1993
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Luftföroreningar i värphönsstallar 1993
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Lantbruks-cad, datorstödd projektering för lantbrukets byggprocess - modellering, systematisering, systemutveckling 1990
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  
   
Laboratorieutrustning för bestämning av materialegenskaper 1988
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Laboratoriebestaämning av lastprofil och densitet hos lantbruksprodukter 1988
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Laboratory equipment for determination of mechanical and rheological properties of grain: a description 1988
A Kangro  
Specialmeddelande/Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer ...  
   
Laster i potatislager 1987
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Loads from animals: Measurements and analysis [fittings, box partitions, pushes] 1987
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Loads in potato storages [dimensioning bases, dimensioning norms] 1987
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Laster och stötar från djur 1987
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Lastmätningar i plansilo för ensilage 1986
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Load measurements in bunker silos for silage 1986
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Förvärmning av ventilationsluft med solfångare 1984
A Kangro  
Aktuellt - Lantbruksuniversitetet  
   
Förvärmning av ventilationsluft till djurstallar med hjälp av solfångare. Del 3 1983
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, Avdelningen för ...  
   
Värmeåtervinning med värmepump i djurstalllar 1982
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  
   
Förvärmning av ventilationsluft till djurstallar med hjälp av solfångare: från teori via modellstudier till projektering. Del 2 1981
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  

Links


Publications list: