CV page

Christoffer Söderlund Kanarp

Christoffer Söderlund Kanarp

Contact

Doctoral Student at the Department of Urban and Rural Development; Division of Environmental Communication
Telephone: +4618671996, +46766957919
Postal address:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala