CV page

Corine Sandström

Corine Sandström

Contact

Professor at the Department of Molecular Sciences; Organisk kemi
Telephone: +4618671504
Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala