CV page

Eva Kristensson

Senior lecturer in ”urban design and residential open space” at the Department of landscape architecture, planning and management at SLU

Presentation

I am a landscape architect, having a PhD from the Department of Architecture and the Built Environment at Lund University. For the present teaching occupies the major part of my time, but research has previously been my primary task. The major part of my research is characterized by a socio spatial approach on urban open space.

Teaching

Course coordinator for two courses that are compulsory for the Landscape Architect Programme, ”Project 2 Place for living” (lk0177, 20 HEC) and “Landscape architect practice” (lk0228, 15HEC)

I am also teaching in several other courses, at both bachelor and master levels at SLU, and have been supervising theses at bachelor, master and PhD levels.

Research

My research is dealing with urban open space, its form, function and use, and how contemporary urban ideals and trends shape the conditions for a usable environment. The research project I have been involved in have approached this field in different scales from detailed analyzes of residential yards to comprehensive planning of the urban green structure. A main research interest is the role of residential open space in multi-family housing estates, and its social potentials. In my dissertation The Significance of Spaciousness, consequences of densification were explored in the context of the residential yard.

 

Background

Previous positions

2007-07--2009-06

Researcher, Department of Landscape Architecture, SLU, Alnarp.

2006-07-2009-11

Director for Centre for Urban Development in the city of Landskrona (50 % employment)

1994-09--2007-12

Doctoral student, and researcher at the Department of Architecture, division of Building Function, Lund University.

1987-01--1994-08

Researcher, Swedish Institute for Building Research, Gävle/Lund

1981-04--1987-06

Assistant researcher, Dep. of Landscape Planning SLU, Alnarp (part time until 1985)

1980-05--1981-03

Mark & Landskap i Helsingborg AB (practicing landscape architect)

1981-05--1985-02

Scandiaconsult AB, Malmö (practicing landscape architect)

 

 

 

 

Selected publications

Books, chapters of books and reports  -selected publications

Kristensson, Eva (2016) ”Bostadsgården – en hotad lekmiljö när staden förtätas”. I: Märit Jansson & Åsa Klintborg Ahlklo, Å. (reds.) Plats för lek: svenska lekplatser förr och nu. Svensk Byggtjänst.

Gunnarsson, Allan, Jansson, Märit, Fors, Hanna Fors, Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap), vol 2012:

Jansson, Märit, Fors, Hanna, Kristensson, Eva, Gunnarsson Allan, Lindgren, Therese, Wiström, Björn, Norlin Måns (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer: en kunskapssammanställning. Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp.

Kristensson, Eva (2012) ”Miljonprogrammets rymlighet – ett hotat värde”. I: Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla. Formas fokuserar. Stockholm: Formas.        

Persson, Bengt, Brobeck, Lars. Fors Hanna, Kristensson, Eva, Schröder, Håkan, Wiström Björn (2010). TRÖJ: Trygghetsfrämjande röjningar av planteringar i parker och bostadsområden. Slutrapport. Lund: SLU, AF-bostäder och Lunds kommun.

Kristensson, Eva (2008) Det förändrade uterummet: tendenser hos den bostadsnära utemiljön i 90-talets bostadsmiljöer. Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, LTH. Lund.

Kristensson, Eva (2007) ”Bostadsgården – det halvprivata rummet”. I: Mickaela Eckered (red) Åter till bostadsfrågan. ARKUS. Bostaden och kunskapen. Stockholm.                       

Kristensson, Eva (2003). Rymlighetens betydelse: en undersökning av rymlighet i bostadsgårdens kontext. Avhandling. Asplundbiblioteket. Institutionen för arkitektur, Lunds universitet.          

Kristensson, Eva (2002). Relationer mellan natur och kultur i Lunds stadsplanering 1950-2000. Del VI. Den kultiverade naturen - grönskan på Östra Torn. Institutionen för arkitektur. Asplundbiblioteket. Rapport R 4:2002. Lunds Universitet.                            

Kristensson Eva (1997). Gröna kvaliteter och socialt samspel. En studie av hur några bostadsgårdar används av sina invånare. Rapport R1:1997. Institutionen för byggnadsfunktionslära. Lunds universitet.                            

Kristensson, Eva & Palm Lindén, Karin (1995). Ekologi och vardagsliv. En studie av ekobyarna Solbyn och myrstacken. Ingår i Lehtonen Hilkka & Johansson Marina (red): ”Att om­ringa ekologi. Ekologiskt byggande och strategisk miljöreglering - forskarseminarium”. C36. Tekniska högskolan. Esbo.

Kristensson, Eva (1994). Fem förbättrade gårdar. En studie av 1980-talets miljöförbättringspro­jekt.  R29:1994 Byggforskningsrådet. Stockholm.                   

Kristensson, Eva & Palm Lindén (1993). Ekologi och vardagsliv. Ur Ekologiskt boende - ekolo­gisk stadsförnyelse, (red T Schlyter). Forskningsrapport SB:68. Statens institut för byggnadsforskning. Gävle.

Kristensson Eva (1992). Täckgröda, ett skötselalternativ. Stad och Land nr 100, Sveriges Lant­bruksuniversitet, Alnarp.

Lindholm, Gunilla, Kristensson, Eva och Nilsson, Kjell (1988). Växter som vindskydd. En studie av läplanteringars uppbyggnad och täthet. Stad & land nr 62. 1988 Alnarp.    

Andersson, Ann, Kristensson, Eva, Nilsson, Thomas, Nordfjell, Ulf (1984). Underlag till parkprogram för små och medelstora tätorter. Rapport R76:1984. Byggforskningsrådet.

Popular scientific presentations - a selection

Kristensson, Eva & Laurell My (red) (2007). Bostadsgården – vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt. Formas, Stockholm.

Kristensson, Eva (2005) Rymlighetens betydelse för bostadsgården, Gröna Fakta nr 4/2005. Utemiljö och Movium, SLU, Alnarp.

Kristensson, Eva (2002). Trånga gårdar – sämre kvalitet och ökat resande. Miljöforskning nr 2, s. 32-33.

Kristensson, Eva, Schlyter, Thomas (1993). 1980-talets utemiljöförbättringar. Årsbok 1992. Statens institut för byggnadsforskning, Gävle.

Glaumann, Mauritz, Kristensson, Eva, m.fl. (1992). Plan(t)era för lä! Gröna Fakta C2. Byggforskningsrådet/Movium.

 

 

 

 

 


Contact