CV page

Göran Ek

Göran Ek
Environmental Advisor

Contact

Project Leader at the Department of Urban and Rural Development; Division of Environmental Integration
Telephone: +4618672531, +46725668561
Postal address:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala