CV page

Ingrid Wesström

Ingrid Wesström
Ingrid Wesström is an expert on water management in the agricultural landscape.

Presentation

För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal växtproduktion. I ett förändrat klimat förväntas det bli en ännu större utmaning att motverka effekterna av översvämningar och torka, och SLU:s kunskap om vattenhantering och dess effekter på marken är viktig i sammanhanget. SLU har en viktig uppgift i arbetet med att bidra till klimatanpassade odlingssystem genom att sprida kunskap och samverka med berörda aktörer.

Related pages:


Contact

Senior Lecturer at the Department of Soil and Environment; Agricultural water management
Telephone: +4618673492
Postal address:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Visiting address: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala