CV page

Karin Svensson

Karin Svensson
Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt. Arbetar med undervisning i vegetationsbyggnad, växtkännedom och trädgårdsdesign på grundläggande och avancerad nivå. Hyser särskilt intresse för habitatinspirerad växtkomposition och vinterträdgårdar under glas. Programstudierektor för kandidatprogram Trädgrådsingenjör - design.

Contact

Doctoral Student, Lecturer at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Telephone: +4640415440
Postal address:
Box 190
234 22 Lomma
Visiting address: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp