CV page

Kornelia Johansson

Kornelia Johansson

Contact

Research Assistant at the Department of Urban and Rural Development; Division of Environmental Communication
Postal address:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala