CV page

Mårten Hetta

Mårten Hetta
Researcher in Animal Science (ruminant nutrition). Head of the department and leader of Animal Science section.

Contact

Researcher at the Department of Animal Nutrition and Management; Forage utilisation
Telephone: +46907868747, +46705898355
Postal address:
SLU Institutionen för HUV
901 83 Umeå
Visiting address: Skogsmarksgränd, våning 5, Umeå

Publications list: