CV page

Maud Langton

Maud Langton

Selected publications


Contact

Professor at the Department of Molecular Sciences; Matens strukturer och egenskaper
Telephone: +4618671983
Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala