CV page

Ramune Kuktaite

Ramune Kuktaite

Contact

Researcher at the Institutionen för växtförädling
Telephone: +4640415337, +46738553345
Postal address:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Visiting address: Sundsvägen 10, Alnarp