SLU-nyhet

Första ”think/do-tank” i februari om museers roll i omställningen till en hållbar framtid

Publicerad: 17 december 2020
Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III, från serien Fantasma (Ghost), 2015 © Adrián Villar Rojas. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

I februari anordnas Mistra Environmental Communications första think/do-tank tillsammans med Moderna museet i Stockholm. Det kommer ske i form av ett symposium med titeln Acclimatize -museernas roll i omställningen till en hållbar framtid.

– Sveriges museer sitter på otroliga samlingar av material, föremål och konst som visar hur vi människor förhåller oss till naturen. Det är en resurs vi skulle kunna använda mer för att väcka tankar och medvetenhet kring hållbarhet hos allmänheten, säger Hanna Bergeå, ansvarig för think/do-tanks inom Mistra Environmental Communication.

Men vad har museer för roll att driva på utvecklingen och problematisera frågor om hållbarhet? Och hur kan vi tillsammans göra allmänheten mer insatt och engagerad? Det är frågor som ska diskuteras under symposiet Acclimatize som anordnas av Moderna Museet i samverkan med Mistra Environmental Communication.

– Museer är platser för berättelser och minnen, öppna rum för samtal och reflektion. Här finns unika förutsättningar att medverka i omställningen till en hållbar framtid. Det är fantastiskt fint att vi kan lyfta de här stora och viktiga frågorna inom ramen för Mistra Environmental Communication. Jag tror att symposiet kommer att bli något utöver det vanliga, säger Ylva Hillström, intendent på Moderna Museet.

Under många år har flera museer haft utställningar och programpunkter med fokus på klimat och hållbarhet.

– Vi tror att det här symposiet kommer att ge museiprofessionella ute på olika museer ett tillfälle att tänka kring de här frågorna, att diskutera och dela med andra i samma situation och att få lära sig av hur andra museer arbetar med att driva frågor om hållbarhet. Vi hoppas även att detta ska bli startskottet till en enklare samverkan mellan landets museer och att personer som jobbar med de här frågorna kan dra nytta av varandra och sina respektive arbetsplatser framöver, säger Hanna Bergeå.

Symposiet den 16 februari blir den första think/do-tank som kommer att genomföras inom forskningsprogrammet. En think/do-tank är en aktivitet som gör det möjligt för olika partners att arbeta med frågor och utveckla det till något användbart för dem. Genom dessa think/do-tanks får Mistra Environmental Communications partners utrymme att kontinuerligt forma programmet så att det fortsätter att vara relevant för dem.

Acclimatize vänder sig framför allt till dig som arbetar på museum med utställningar och samlingar, pedagogik och programverksamhet samt med kommunikation. Symposiet är gratis och kommer hållas digitalt.

Läs mer om eventet 

Eller på Moderna Museets webb

Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III, från serien Fantasma (Ghost), 2015 © Adrián Villar Rojas. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Adrián Villar Rojas, Los teatros de Saturno III, från serien Fantasma (Ghost), 2015 © Adrián Villar Rojas. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Sidansvarig: maria.arpe@slu.se