Demonstrationsgårdar Nod Norr

Senast ändrad: 08 mars 2024

 

Karta över Norrbottens län och Västerbottens län med gårdar inprickade. Bild.

Karta skapad med Google Maps.

 

Demonstrationsgårdar - lighthouse farms

Vi samarbetar med 12 gårdar. Du kommer snart att kunna läsa mer om varje gård genom att klicka på respektive gård i listan. Vi lägger till mer information och fler gårdar efterhand.

Nod Norr Gård nr 1 - nötkött- och mjölkproduktion

Luttugården AB, Övertorneå

Totalt antal hektar: 255 ha

Region: Norrbotten

Produktionsinriktning: Mjölk och kött

Fast personal: 3 st

Produktion

Typ av system: konventionell produktion

Ras: Mjölkdjuren är SRB . Köttdjuren SRB, HOL och köttraskorsningar.

Totalt antal djur: ca 250 varav 60 mjölkande, 12 sinkor, 50 kvigor, 120 stutar

Mjölkproduktion per månad: 60 ton

Slaktdjur per år: ca 100

Genomsnittlig slaktvikt: Stutar ca 330 kg i snitt, kor ca 300 kg. 

Bete

Areal bete: 62 ha

Areal åkermarksbete: 22 ha vall . Till mjölkkor timotej, vitklöver, ängssvingel och ängsgröe.

Hektar med naturbetesmark: 41 ha

Gödsling: Endast stallgödsel vid omläggning.

Betessäsong: Mjölkkor 25 maj - 1 september. Sinkor och äldre kvigor 25 maj - 30 september. Småkvigor 15 juni - 1 september. Stutar 1 juni - 10 september.

Betesmetod: Mjölkkor roterande bete.

Målsättning för antal djur per hektar: Äldre ungdjur 2/ha. Mjölkkorna har fållor på 0,5 – 1 ha.

Stängseltyp: elstängsel. Plastband och ståltråd eller stålvajer.

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering: Att våra betesdjur, och det arbete vi och dom utför uppskattas av byborna.

 

 

Nod Norr Gård nr 2 - mjölkproduktion

Kvistgården, Överkalix

Totalt antal hektar: 150 ha

Region: Norrbotten

Produktionsinriktning: Mjölk och kött

Fast personal: 1 ägare plus 1 heltid

Produktion

Typ av system: konventionell produktion

Ras: ⅔ SRB och ⅓ SLB

Totalt antal djur: 121 varav 63 mjölkkor, 9 sinkor, 13 kvigor och 36 kalvar.

Mjölkproduktion per månad: 20 000 kg

Slaktdjur per år: 15 st

Genomsnittlig slaktvikt: 250 kg

Bete

Total betesareal: 90 ha

Areal åkermarksbeten och sammansättning av vall:

Areal naturbetesmark: 15 ha

Gödsling: 70 kg Axan och 70 kg YaraMila 21-3-10 per hektar och år.

Betessäsong: 1 juni till 30 september

Betesmetod: roterande betning

Målsättning för antal djur per hektar: 3 kor per hektar eller 3 kvigor och 3 kalvar per hektar.

Stängseltyp: elstängsel, high tensile med två trådar. 

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering: Antalet dagar med endast bete som grovfoder.

 

Nod Norr Gård nr 3 - lammproduktion

Eufåria, Svensbyn

Totalt antal hektar: 40,2 ha

Region: Norrbotten

Produktionsinriktning: lammproduktion med inriktning kött och skinn (samt lite ull) 

Fast personal: inga anställda

Produktion

Typ av system: konventionell produktion

Ras: gotlandsfår, finull samt köttraskorsningar (finull/dorset/texel)

Totalt antal djur: ca 90 tackor, 4 avelsbaggar och 160-170 lamm per säsong 

Produktionen: ca 130 slaktlamm per år - snittvikt slaktvikt 18 kg (R 2+ i snitt) samt ca 15 utslagstackor som förädlas till rökta produkter samt korv. Ca 120 skinn till beredning per säsong - främst gotlandsskinn men också en del finull och finullkorsningar. 

Bete

Total areal: Ca 20 ha åkermarksbeten - vall som sås in med timotej, ängssvingel, rödklöver samt vitklöver. Betar också grönfoder - havre, ärt, fodervicker, foderraps samt italienskt rajgräs.

Areal naturbetesmark: inga naturbetesmarker

Gödsling: gödslar inte betena. 

Betessäsong: vanligtvis från slutet av maj, betessläpp ca 25 maj, till slutet av september. 

Betesmetod: roterar mellan fållor för att hålla lagom höjd på betet. Hagarna är oftast på ca 2,5-4 ha. Putsar med betessputs om gräset hinner gå i ax. 

Målsättning för antal djur per ha: Över säsong ca 12-14 djur per ha (tackor och lamm inräknat), men det kan variera över säsongen beroende på betestillgången. 

Stängseltyp: flyttbara elstängsel - plaststolpar med två eltrådar, ofta solcell med stängselaggregat.

Något som gården är stolt över när det gäller betesdriften: Är nöjd med att lyckas hålla en bra strategi med att växla beten med skörd av vinterfoder så att parasitnivåer hålls på låg nivå, vilket främjar god djurhälsa. Tycker också att grönfoderbete fungerat bra till lammen efter avvänjning.  
 

Norr Norr Gård nr 4 - mjölkproduktion

Renbergsvattnets Lantbruk AB, Burträsk

Totalt antal hektar: 354 ha 

Region: Västerbotten 

Produktionsinriktning: Ekologisk mjölk, kött och spannmål 

Fast personal: 2 ägare och 1 anställd 

Produktion

Typ av system: ekologisk produktion

Ras: Mest SLB

Totalt antal djur: 75 mjölkkor, 65 kvigor 60 stutar och 30 kalvar 

Mjölkproduktion per månad: 66 000 kg mjölk 

Slaktdjur per år: 55 st

Genomsnittlig slaktvikt: 340 kg 

Bete

Areal för bete: 30 ha 
Areal åkermarksbete: Hektar för åkermarksbeten och sammansättning av vall, Samma frö som vallen, Lantmännen Gemeni 12 
Areal naturbetesmark: lite skogsbete 

Betessäsong: 17 maj till 30 september

Betesmetod: blandat, växelbete med fållor till korna, kontinuerlig till ungdjur.

Målsättning för antal djur per hektar väldigt olika beroende på jordtyp och storlek på djur.

Stängseltyp: elstängsel

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering: Betande djur ute som kulturlandskapsvårdare och bidrar till den biologiska mångfalden. 

 

Nod Norr Gård nr 5 - nötköttsproduktion

Vallbacka, Lövånger

Totalt antal hektar: 326
  
Region: Västerbotten
  
Produktionsinriktning: Nötköttsproduktion 
  
Fast personal: 3 

Produktion  

Typ av system: Ekologisk produktion
  
Ras:  Hereford - Angus

Totalt antal djur: ca 60 kor, 100 ungdjur, 2 tjurar 
  
Slaktdjur per år och genomsnittlig slaktvikt: ca 50 st, slaktvikt ca 350 kg

Bete 

Total betesareal: 132 ha

Areal åkermarksbete:  ha

Areal naturbetesmark: 132 ha

Gödsling bete: Stallgödsel

Betessäsong: juni - november

Betesmetod: både roterande och kontinuerligt bete

Målsättning för antal djur per hektar: 

Stängseltyp: Elstängsel (tråd)

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering: Mycket naturbete av Länsstyrelsen

Nod Norr Gård nr 6 - lamm och nötköttsproduktion

Ekogården i Kräkånger

Mer information om gården kommer snart.

 

Nod Norr Gård nr 7 - mjölk- och köttproduktion

Baars mjölk AB, Flarken

Totalt antal hektar: 287 ha
 
Region: Västerbotten
 
Produktionsinriktning: Mjölk- och köttproduktion 
 
Fast personal: 5 anställda

Produktion 

Typ av system: Konventionell produktion
 
Ras: Svart och röd Holstein

Totalt antal djur: (265 GVE). 213 mjölkkor (inklusive sinkor), 100 ungdjur
 
Mjölkproduktion per månad: 200.000 kg mjölk som levereras till Norrmejerier
 
Slaktdjur per år och genomsnittlig slaktvikt: 45 och 300 kg slaktvikt

Bete

Total betesareal: 20 ha produktionsbete till mjölkkor. 20 ha bete till ungdjur
 
Areal åkermarksbete: 20 ha
 
Areal naturbete: 5 ha
 
Gödsling: 25 ha flytgödsel på hösten. 50 kg N innan betessäsongen börjar.
 
Betessäsong: slutet av maj till slutet av september.
 
Betesmetod (kontinuerlig betning, roterande betning): New Dutch Grazing System och roterande stripbete.
 
Målsättning för antal djur per hektar: 10 st /ha
 
Stängseltyp: elstängsel
 
Något som gården är stolt över när det gäller betesdriften:
 
Vill förlänga betesperioden med en månad per säsong och samtidigt sänka kraftfodergivan.

 

Nod Norr Gård nr 8 - lamm- och nötköttsproduktion

Bränna gård, Örträsk

Totalt antal hektar:  ca 120 

Region: Västerbotten

Produktionsinriktning: köttproduktion, naturvård 

Fast personal: 1 person

Produktion

Typ av system: konventionell produktion

Ras:

Får: texel, finull, 

Nöt: Anguskorsningar 

Totalt antal djur:
Får: 170 tackor, 120 lamm, 3 baggar,
Nöt: 20 dikor, 22 ungdjur 

Slaktdjur per år och genomsnittlig slaktvikt: Lamm/får: 100, 25 kg
Nöt: under uppstart 

Bete

Areal för bete: 7,5 ha 
Areal åkermarksbete: 100 ha 
Areal naturbetesmark: 7,5 ha 

Betessäsong: maj - okt

Betesmetod: kontinuerligt bete och roterande bete

Målsättning för antal djur per hektar: har inget

Stängseltyp: elstängsel, järntråd 

Nod Norr Gård nr 9 - lammproduktion

Forsbacka Lamm, Vännäs

Totalt antal hektar: 18,3 ha varav 14 ha åkermark och bete plus 17 ha åkermark arrende

Region: Västerbotten

Produktionsinriktning: Uppfödning av avelsdjur samt lammkött, päls och ull

Fast personal: Ägaren och en person till

Typ av system: konventionell produktion

Ras: Dorper, Gotlandsfår

Totalt antal djur: ca 120 varav ca 65 tackor, 7 avelsbaggar och ca 120 lamm

Slaktdjur per år och genomsnittlig slaktvikt 22,4 kg (snitt från senaste 3 år)

Ullproduktion: Vi har sålt ull från merinofår men det är inte en stor gren i företaget och dessa djur håller vi på att avveckla.

Bete

Total betesareal:

Areal åkermarksbete: 31 ha

Areal naturbetesmark: Ca 2 ha eget inkl skogsbete, har även tillgång till ca 2 ha naturbete under somrarna.

Gödsling: Ingen gödsling av betet

Betessäsong: från att gräset blivit grönt (ca 20-27 maj) till månadsskiftet sept/okt.

Betesmetod: Normalt har vi betesrotation. I år blev det till viss del kontinuerligt bete för några djurgrupper. Varvar bete med skörd.

Målsättning för antal djur per hektar: Djuren flyttas innan betet är alltför nerbetat och gräset putsas därefter. Grästillgången styr mer än antal djur per ha.

Stängseltyp: elstängsel, 2 och 3 trådar samt några hagar med elnät

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering:

Nod Norr Gård nr 10 - mjölkproduktion

Röbäcksdalen, Umeå

På Röbäcksdalen i Umeå finns en fältforskningsstation, tillhörande växtproduktionsekologi och en forskningsladugård med mjölkkor tillhörande VH-fakulteten på SLU. Röbäcksdalen utgör en stadsdel i Umeå och Röbäckslätten, som är den dominerande delen av Röbäcksdalen, är den största sammanhängande jordbruksmarken i norra Sverige. 

Hela infrastrukturen omfattar 280 ha åker och betesmark. Vid forskningsstationen bedrivs årligen ca 40 försök, varav majoriteten utförs vid fältstationen. Fältstationen koordinerar också sortprovning vid tre andra nordliga fältstationer i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Vid forskningsladugården finns 120 mjölkkor som ingår i flertalet forskningsförsök inriktade på grovfoder och uthållig livsmedelsproduktion.

NJV_ladugård_håkan_nilsson_680_301.jpg

Foto: Håkan Nilsson

Nod Norr Gård nr 11 - nötköttsproduktion

Åbrånet Limousin, Hörnsjö

Totalt antal hektar: 
  
Region: 
  
Produktionsinriktning: Köttproduktion  
  
Fast personal: ägaren själv 

Produktion  

Typ av system: Konventionell produktion
  
Ras: Limousin  

Totalt antal djur: 61 kor, 59 växande djur och 4 avelstjurar
  
Slaktdjur per år och genomsnittlig slaktvikt:

Bete 

Total betesareal: 60 ha

Areal åkermarksbete: 45 ha

Areal naturbetesmark: 15 ha

Gödsling bete: inget  

Betessäsong: 10-20 maj till 10 oktober 

Betesmetod: roterande  

Målsättning för antal djur per hektar: 1,5  

Stängseltyp: elstängsel

Något som gården är stolt över när det gäller beteshantering: Bra kalvvikter och få rymningar 
 

 

Kontakta oss!

Om ni vill samverka med Grazing Living Labs inom ramen för SustAinimal, ta kontakt med någon av de ansvariga för den norra noden.

 

 

Tillbaka till startsidan för GLL Nod Norr