Hoppa till huvudinnehåll

Grazing Living Lab

Demonstrationsgårdar och betesstrategier i tre regioner

Karta över hela Sverige med tre röda punkter som markerar nod norr, nod väst och nord syd. Bild.

Tre grazing living labs

SustAinimal etablerar Grazing Living Labs i tre regioner i Sverige:​ 

 

Vad är ett living lab?

Ett living lab innebär att man arbetar i ett verkligt sammanhang utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Man kan testa nya strategier och metoder i en relevant och realistisk miljö. 

Varje Grazing Living Lab inkluderar lantbrukare, gårdar, forskare och intressenter som undersöker vilka betesstrategier och tekniska applikationer som är användbara i de olika regionerna.

Grazing Living Lab drivs av två huvudidéer – att involvera användare och göra experiment i verkliga miljöer. Våra living labs fokuserar på två case 1) naturbeten och 2) åkermarksbeten. 

 

Syfte och mål

Det övergripande målet är att skapa uthålliga betessystem genom innovation, dialog och kunskapsutbyte. Sverige är ett långt land med olika förutsättningar för livsmedelsproduktion, med skillnader i klimat, mark och i närhet till konsumenter. SustAinimal fokuserar på tre regioner; Västerbotten, Västra Götaland och Skåne för att undersöka hur olika geografiska lösningar kan gynna livsmedelsförsörjningen i Sverige.

 

Publicerad: 02 februari 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…