WP6 - Ökad livsmedelsproduktion

Senast ändrad: 15 december 2021
Köttdisk i butik. Foto.

I WP6 utvärderar vi möjligheten att öka livsmedelsproduktionen i tre regioner i Sverige, med olika geografiska förutsättningar i Sverige (Norr, Väst och Söder) som en pilot för alla regioner i Sverige. Ett mål är att beskriva djurproduktionens roll i framtida livsmedelssystem.

Vi samlar och utvecklar befintliga avnämarnätverk och bygger upp en samverkansplattform i varje region som kommer att erbjuda expertis och kontakter relevanta för respektive region. Några exempel på aktiviteter:

Några exempel på aktiviteter:

  • WP6 kommer bidra med regionala frågeställningar, förutsättningar och data i de Living Labs som byggs upp i SustAinimal (t.ex. ett med fokus på bete och ett med fokus på policyfrågor).
  • WP6 kommer bidra med regionala frågeställningar, förutsättningar och data i de doktorand- och postdoc-projekt som inkluderas i SustAinimal.
  • Vi initierar regionalt fokuserade spin off-projekt relaterade till aktiviteter eller teman som inkluderas i SustAinimal (inklusive finansiering).

Kontaktinformation