Grazing Living Lab – Nod norr

Senast ändrad: 29 maj 2024
Närbild på rödklöverblomma på en betesvall med några människor i förgrunden. Foto.

Nod norr omfattar Norrbotten och Västerbotten.

The Grazing Living Lab (GLL) är ett koncept med många aktörer för utveckling av kunskap om hållbar och konkurrenskraftig betesbaserad djurproduktion.

Den norra noden erbjuder kompetens, vetenskaplig infrastruktur och kontakter till lantbrukare med utmärkt betesskötsel och praxis i norra Sverige. Vi anordnar workshops, seminarier, experiment och studiebesök med fokus på bete med får och nöt. Aktiviteterna är inriktade mot lantbrukare, rådgivare och lantbruksnäring och till viss del även mot allmänhet och beslutsfattare.

Gårdarna inom Grazing Living Lab är fördelade i Norrbottens och Västerbottens län. Genom att klicka på gårdarna kan du få kortfattad information om verksamheten och produktionen. Vårt grazing living lab arbetar med två typfall av bete, åkermarksbete (Case A) och naturbete (Case B). 

 

Några får på åkermarksbete till vänster och en flock får på naturbete till höger. Foto.

Bilden tilll vänster visar får på åkermarksbete (Case A) och bilden till höger visar får på naturbete (Case B). 

Under 2024 planeras examensarbeten, inventeringar, fältvandringrar och forskningsaktiviteter fördelat på en eller flera gårdar. ​

Om du är intresserad av studiebesök, forskningsprojekt och praktik relaterade till mjölk- och köttproduktion baserad på bete, tveka inte att kontakta oss!

Aktuellt

Nytt projekt om virtuella stängsel i norra Sverige

SustAinimals Grazing Living Lab Nod norr har nyligen beviljats medel för ett projekt om virtuella stängsel för mjölk- och nötkreatur i norra Sverige. Projektet som beviljats drygt två miljoner kronor ska bedöma lokala förhållanden för djur, teknik och betesmarker och görs i samarbete med Umeå universitet, RISE och Nord universitet i Norge. Läs mer

 

 

Kontakta oss!

Om ni vill samverka med Grazing Living Labs inom ramen för SustAinimal, ta kontakt med någon av de ansvariga för den norra noden.

 

 

 

Åter till startsidan för Grazing Living Lab