Genomförda aktiviteter GLL Nod Norr

Senast ändrad: 06 december 2023

Det pågår mycket aktiviteter inom Grazing Living Lab Nod Norr. Här nedan visas några exempel från verksamheten.

 

Fältvandring med Norrbottens koklubb, juli 2023

Juana Chagas vid poster under fältvandring. Foto.

Den 17-20 juli var Juana Chagas på ett uppdrag i Norrbotten där hon besökte potentiella gårdar som vill samarbeta med SustAinimal. Första dagen i Norrbotten deltog Juana i en fältvandring som arrangerades av Norrbottens Koklubb och företaget Stora Mu i Överkalix stod som värd. Evenemanget började med grillning, rundabordssamtal och information om betesprojekten: Grazing4AgroEcology-projektet presenterades av Linda af Geijersstam från Svenska Vallföreningen, och Grazing Living Labs inom SustAinimal presenterades av Juana. Därefter följde en fältvandring med växtdemonstration och diskussioner om utmaningar och strategier under betessäsongen i Sverige. Träffen samlade runt 30 deltagare inklusive bönder från Sverige, en bonde från Nya Zeeland och praktikanter från Österrike.

 

Studieresa i Norrbotten och Västerbotten, juni 2023

Identifiering av demonstrationsgårdar i norr (mjölkproduktion, nötköttsproduktion och lammproduktion)

Kontaktperson: Juana Chagas och Hanna Lindgren, Länsstyrelsen

 

Grazing in the north seminarium - Nod norr, 26 januari 2023

At this seminar we focused on grazing in the north. Agnes van den Pol-van Dasselaar, Professor of Applied Sciences in Grasslands and Grazing Aeres from the University of Applied Sciences in the Netherlands participates as keynote speaker. 

Finansiär: Formas

Kontaktperson: Anna-Karin Karlsson, RISE

 

Öjeby lantbruksmässa, 24-25 augusti 2022

Mårten Hetta och medarbetare vid SLU:s monter på Öjeby lantbruksmässa. Foto.

 

 

Fältvandring, juni 2022

Excursions with dairy farmers Västerbotten (Leys)

Finansiär: Länsstyrelsen/RISE

Kontaktperson: Lars Ericson

 

Workshop 1, april 2022

Grazing Living Labs (Umeå)

Finansiär: SustAinimal

Kontaktperson: Mårten Hetta

 

Forskningsprojekt, februari 2022

Grazing in a northern perspective (On-farms)

Finansiär: SLF

Kontaktperson: Mohammad Ramin

 

Forskningsprojekt, januari 2022

Sustainable milk production for cows, farmers and consumers in Norrland

Finansiär: Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN)

Kontaktperson: Sophie Krizsan

 

Forskningsprojekt, december 2021

A case study on grazing management among dairy farms

Finsiär: Formas, NM

Kontaktperson: Anna-Karin Karlsson, RISE

 

Betesförsök, juni 2021

Improving pasture utilization by using the natural variation in cows’ grazing behaviour and herbage nutrient content.

Finansiär: SLU Ekoforsk

Kontaktperson: Horacio Gonda

 

Day and Night time grazing (GHG) part time grazing. 

Finansiär: NiBio/SLU

Kontaktperson: Mårten Hetta

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan för GLL Nod Norr