Kommande aktiviteter

Senast ändrad: 17 november 2023

Här listar vi kommande aktiviteter inom Grazing Living Lab - Nod Norr.

April 2024

Examensarbete

Grazing for beef production in Norrbotten county

Handledare: Juana Chagas och Anna Hessle

 

Doktorandkurs

Grazing and herbivory with focus on domestic ruminants and semi wild herbivores.

Kontaktperson: Mårten Hetta

 

Maj 2024

Betesförsök med mjölkkor på Röbäcksdalen

Dairy cow metabolism and productivity during transition from indoor feeding to pasture in spring

Kontaktperson: Petra Fant

 

Juni 2024

Fältvandring

Utflykter till naturreservat och tillfälliga betesmarker

Kontaktperson: Mårten Hetta

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan för GLL Nod Norr