Publikationer

Senast ändrad: 08 november 2023

Quentin Lardy, Mohammad Ramin, Vibeke Lind, Grete Jørgensen, Mats Höglind, Emma Ternman & Mårten Hetta (2023). Effects of daytime or night-time grazing on animal performance, diurnal behaviour and enteric methane emissions from dairy cows at high latitudes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2023.2249907.

Bernes, G., Chagas, J.C.C., Morel, J., Ramin, M., Stark, A-S. 2022. Bete på norrländska mjölkgårdar. Svenska Vallbrev nr 7, 1-2.

Bernes, G., Chagas, J.C.C., Morel, J., Stark, A-S., Ramin, M. 2023. Mjölkkobete i praktiken – data från sju norrländska gårdar. Vallkonferens 2023. Inst. för växtproduktionsekologi, SLU, Rapport nr 34.

Morel, J., Oliveira, J., Bergqvist, S., Chagas, J., Ramin, M, Bernes, G. Multispectral drone imagery for pasture assessment. Vallkonferens 2023. Inst. för växtproduktionsekologi, SLU, Rapport nr 34.

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan för GLL Nod Norr