Publikationer

Senast ändrad: 08 mars 2024
Anna-Karin Karlsson, Sophie Julie Krizsan & Nilla Nilsdotter-Linde (2024) SustAinimal Grazing Living Lab – a survey of grazing management on dairy farms in northern Sweden, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 74:1, 1-6, DOI: 10.1080/09064710.2024.2304757
Chagas, J., Bernes, G., Oliveira, J., Morel, J., Ramin. M. 2023. Studier på norrländska beten – näringsvärde, metanutsläpp och nya mätmetoder. Svenska Vallbrev nr 2, 1-3.

Quentin Lardy, Mohammad Ramin, Vibeke Lind, Grete Jørgensen, Mats Höglind, Emma Ternman & Mårten Hetta (2023). Effects of daytime or night-time grazing on animal performance, diurnal behaviour and enteric methane emissions from dairy cows at high latitudes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2023.2249907.

Chagas, J., Bernes, G., Oliveira, J., Morel, J., Ramin. M. 2023. Studier på norrländska beten – näringsvärde, metanutsläpp och nya mätmetoder. Svenska Vallbrev nr 2, 1-3.
Bernes, G., Chagas, J.C.C., Morel, J., Ramin, M., Stark, A-S. 2022. Bete på norrländska mjölkgårdar. Svenska Vallbrev nr 7, 1-2.
Bernes, G., Chagas, J.C.C., Morel, J., Stark, A-S., Ramin, M. 2023. Mjölkkobete i praktiken – data från sju norrländska gårdar. Vallkonferens 2023. Inst. för växtproduktionsekologi, SLU, Rapport nr 34.

Morel, J., Oliveira, J., Bergqvist, S., Chagas, J., Ramin, M, Bernes, G. Multispectral drone imagery for pasture assessment. Vallkonferens 2023. Inst. för växtproduktionsekologi, SLU, Rapport nr 34.

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan för GLL Nod Norr