Filmer med Jens Fjelkner från Sjövångens lantbruk

Senast ändrad: 07 mars 2024

Jens Fjelkner bedriver betesbaserad produktion med nötkreatur, med inriktning på avel och kött. Totalt finns 43 hondjur på gården plus ungdjur. Totalt används ca 100 ha mark varav en del är arrenderat. Djuren hålls i utedriftsystem.

 

 

Fältvandringen

Fältvandringen utgick från en åkermark som varit betad i 8-10 år. Jens inledde med att berätta hur han kom in på de brukningsmetoder som ha tillämpar nu på gården

Förutsättningar

Så har fälten brukats

Stängsel

Stängsla enkelt, flexibelt och hållbart.

Infiltration

Infiltration av vatten i marken – ett enkelt test: fyll en plastpåse med 50 cl vatten, häll i ett rör som tryckts ner i jorden, tag tiden!

Förberedelser

Infiltrationstest

Räkna maskar

Räkna maskar med senapspulver i vattenlösning.

Biodiversitet

Insådd med många arter– biodiversitets primer!

Bevara fukten!

Fukten bevaras i jordens ytskikt när vi har gammal förna

Daggmaskar

Daggmaskar etablerar sig

Dyngbaggar

Dyngbaggar – väsentligt när man har betesdjur

Diskussion om ”smalbladiga” gräs och ”bredbladiga” gräs och dess förekomst i bete eller åkermark – och vad som kan ställa till det med stöden.

Slutdiskussion

Slutdiskussion med Jens.


Kontaktinformation