Grazing Living Lab - Nod Syd

Senast ändrad: 02 februari 2024

Sidan är under uppbyggnad. Snart kommer mer innehåll!

Kommande aktiviteter

Djurens roll för ett hållbart lantbruk och biologisk mångfald

Seminarium, Alnarp 7 mars klockan 09:30 - 15:00.

Mer information och anmälan

 

 

Exempel på genomförda aktiviteter

Demonstration av virtuell stängselteknik

Kan virtuella stängsel ge en mer flexibel betesdrift? Under våren presenterade forskare Per Peetz Nielsen virtuella stängsel på KC Ranch i Skåne, som en möjlighet att skapa virtuella betesfållor, och därmed möjlighet till effektivare bete.

Se inslag i SVT med Per Peetz Nielsen

 

Kvigor med virtuella halsband, ute i en hage med träd i höstfärger i bakgrunden. Foto.