Gårdar anknutna till Nod Syd

Senast ändrad: 07 mars 2024

I södra noden vill vi lyfta fram gårdar som på olika sätt fokuserar på betesdrift i södra Sverige. Här presenteras de gårdar som är knutna till oss.

Sjövången

På marker nära Kristianstad Vattenrike ligger gården Sjövången med ca 80 ha bete och slåtteräng samt 100 ha åker. Jens Fjelkner driver gården som ett regenerativt lantbruk. Gården drivs ekologiskt och är ansluten till KRAV.

Gården har ca 40 Aberdeen Angus-kor med inriktning mot avel- och köttproduktion. Djuren går på

utedrift året om och har tillgång till naturliga eller uppbyggda vindskydd. Korna kalvar i maj-juni. Djur som föds upp till slakt slaktas vid ca 24 månaders ålder.

Betesstrategin går ut på att djuren ska beta under hela året, vid behov stödutfodras de under vintern med grovfoder. Grovfodret tas från egna marker och en mindre del köps in. Djuren flyttas ofta och är ca 1-3 dagar per fålla. Tiden anpassas efter betestillgång, djurkategori och väder. Jens försöker att se till helheten och besluten påverkas av vad som är lämpligt inte bara för djur och bete utan även för jord och resten av ekosystemet.

Jens ser möjligheter och kostnadsbesparingar med vinterbete, det kan vara gräs som återhämtat sig från sommarens avbetning, mellangrödor eller höstsådd spannmål. Med artrika vallfröblandningar försöker han förbättra sina sandjordar och gynna pollinatörer. Han strävar efter att vallarna ska bli permanenta.

Webbplats: http://www.sjovangen.com/

En grupp svarta kor står i en hage nära en grusväg. Blå himmel med spridda moln bakom.


Kontaktinformation