Sveriges lantbruksuniversitet

Trees and Crops for the Future, TC4F

TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi. TC4F handlar om både agrara och skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. TC4F är en del av regeringens Strategiska Forskningsområde "Hållbart nyttjande av naturresurser" och startade 2010 som ett samarbete mellan SLU, Umeå Universitet och Skogforsk.

Publicerad: 31 maj 2017 - Sidansvarig: linda.gruffman@slu.se