Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens Beyond ism: the landscape of landscape urbanism, 19-21 oktober 2016

To access the conference’s English webpage, please click here

Konferensen syftar till att diskutera relationen mellan stad och landskap, så som den relationen ter sig både inom praktik och akademi av skilda discipliner. Genom att återbesöka diskursen kring Landscape Urbanism och dess efterföljande ”ismer” och genom att spana framåt strävar konferensen efter att berika och beredda samtida stadsbyggande.  

Konferensen är en internationell konferens som äger rum i Alnarp. Konferensen arrangeras av forskningsplattformen FUSE som finns vid SLU med stöd från Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, både dessa också vid SLU. Konferensen har vidare erhållit stöd från Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Craafordska stiftelsen samt Tankesmedjan Movium.

Då konferensen vänder sig till en internationell publik finns konferenshemsidan enbart på engelska och du når den här.

Publicerad: 01 juli 2016 - Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se