Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens Beyond ism: the landscape of landscape urbanism

19-21 oktober 2016, SLU Alnarp

To access the conference’s English webpage, please click here

Konferensen syftar till att diskutera relationen mellan stad och landskap, så som relationen ter sig inom praktik och akademi av skilda discipliner. Genom att återbesöka diskursen kring Landscape Urbanism och dess efterföljande ”ismer” samt att blicka framåt strävar konferensen efter att berika och bredda samtida stadsbyggande.  

Konferensen är internationell och arrangeras av forskningsplattformen FUSE vid SLU. Med stöd från Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, också vid SLU. Konferensen har vidare erhållit stöd från Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Craafordska stiftelsen samt Tankesmedjan Movium.

Då konferensen vänder sig till en internationell publik finns konferenshemsidan enbart på engelska och du når den här.

Publicerad: 23 augusti 2016 - Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se