Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till SLU EkoForsk

Programmet initierades 2002 och utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.

    Foton från projekt           


                               
 

Vikfolder med projekt som hittills beviljats anslag (2002 – 2016)  Tredelad vikfolder

 


Här finns information om 2013 års utlysning av forskningsanslag.   
Beslut: Projekt 2014 - 2016


Sammanställningar över resultaten från  2009, 2008, 2004, 2003 och från 2002. Resultaten finns också redovisade under respektive projekt.

 

  
Sidan uppdaterad: 2016-02-04. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se