Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till SLU EkoForsk

Programmet initierades 2002 och utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.

    Foton från projekt           


FoU-dagar 2016 – Diversifiering för ökad uthållighet och lönsamhet!
20–21 september i Skövde
Diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion med rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade.


SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2017‒2019. Utlysningen stängdes 25 april 2016. 

Vikfolder med projekt som hittills beviljats anslag (2002 – 2016)  Tredelad vikfolder


Sammanställningar över resultaten från  2009, 2008, 2004, 2003 och från 2002. Resultaten finns också redovisade under respektive projekt. 
Sidan uppdaterad: 2016-05-03. Sidansvarig: Ullalena.Bostrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen