Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekologi

 

Ett uthålligt skogs- och jordbruk kräver goda insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion.

Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och bekämpa skadegörare. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Grundforskningen har en stark ställning, men stor del av forskningen är inriktad på frågor som är viktiga för näringsliv och samhälle.

Nyheter

2016-04-28 -  Gynna spindlar och jordlöpare i sädesfälten och minska skadorna från bladlöss
Marklevande rovdjur, såsom jordlöpare och spindlar, bidrar till att hålla efter bladlöss och andra skadegörare i jordbruket. Och ju fler arter det finns av sådana naturliga fiender i fälten, desto stabilare...
2016-04-14 -  "Tillsammans kan vi utveckla naturvården i Norden"
Idag finns ingen kontinuerlig mötesplats för forskare och de som arbetar praktiskt med naturvård. Men 21 april startar en nordiskt avdelning (chapter) av Society for Conservation Biology (SCB). Det är...
2016-04-04 -  Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt på olika ställen i världen
Forskare från SLU och Skogforsk har gått igenom ett antal stora internationella kunskapssammanställningar om naturhänsyn i skogsbruket. De visar att sådan hänsyn är vanlig även i andra delar av Europa,...
2016-03-16 -  Dyrast naturhänsyn inte alltid effektivast
Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar t.ex. lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är...
2016-03-11 -  Myggdetektiver: Bakterier avslöjar vad malariamyggor har haft för sig
Den bakterieflora som finns på och i en malariamygga tycks säga en hel del om myggans bakgrund, såsom var mamman kommer ifrån, var den tillbringat larvstadiet och var den hittat nektar. Att kartlägga myggpopulationers...

Kontakt

Postadress

Institutionen för ekologi
Box 7044
75007 Uppsala

Besöksadress

Ulls väg 16
Ultuna, Uppsala 
(Ekologicentrum)

Telefon

018-671000

Fax

018-672890

http://www.slu.se/ekologi 

 

 Mer information

Kalender

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2016-03-06.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen