Sveriges lantbruksuniversitet

Program Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys. Programmet stödjer också utvecklingen av den svenska viltförvaltningen.

Anna-Lena Axelsson och/and Lars Edenius. Foto: Viktor Wrange.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anna-Lena Axelsson (t.v. i bild), koordinator, anna-lena.axelsson@slu.se, tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Lars Edenius (t.h. i bild), biträdande koordinator, lars.edenius@slu.se, tel. 090-786 83 41, 070-550 19 70, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

skogsskada750.jpg

Rapportera skador på skog

I verktyget Skogsskada får du hjälp med att diagnostisera och rapportera skogsskador. Skogsskada omfattar skador orsakade av svampar, insekter och vilt, samt abiotiska skador som till exempel frost eller torka.

Alla rapporter är välkomna! Varje rapport granskas av SLU:s experter.

Publicerad: 15 juni 2016 - Sidansvarig: anna-lena@axelsson@slu.se