Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Skog

Foto: Lars Edenius

Kompetenscentrum för skoglig miljöanalys

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig miljöanalys. På nationell nivå handlar det främst om att leverera grunddata och beslutsunderlag för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Internationellt efterfrågas vår kompetens för utveckling av skogsövervakning både inom EU och globalt. Verksamheten inom programmet ger även viktigt stöd för utveckling av den nya viltförvaltningen och viss miljöanalys och verksamhet inom områdena fjäll samt arktis. 

Kontakter för program Skog

Koordinator och biträdande koordinator för program Skog

 • Anna-Lena Axelsson: Koordinator program Skog, miljömålsrelaterade frågor, skogshistoria, digitalisering av historiska skogsdata.
 • Lars Edenius: Biträdande koordinator program Skog. Ansvarar för de delar av programmet som rör vilt.

 Riksinventeringen  av Skog (RIS)

 • Jonas Fridman: Programchef Riksskogstaxeringen.
 • Göran Kempe: Bärprognoser, resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen.
 • Per Nilsson: Resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen, webbsystemet Taxwebb.
 • Johan Stendahl: Projektledare Markinventeringen, resultatredovisning och data från Markinventeringen.
 • Lars Lundin: Markinventeringen, samordning laboratoriet, kartörskurser, samt integrerad monitoring, efterbehandling av torvmarker

Heltäckande skogsdata/skogliga karteringar

 • Mats Nilsson: Heltäckande skogs- och biotopkartläggning. Biträdande prefekt fortlöpande miljöanalys vid inst. för skoglig resurshushållning.

Internationell rapportering och samverkan

 • Mats Nilsson: Internationella frågor (Forest Focus, COST E43), miljömålsrelaterade frågor.

Skador och störningar

 • Sören Wulff: Nationell riktad skogsskadeövervakning, Internationell rapportering av skogsskador (ICP Forest).
 • Åke Lindelöw: Skogsskada, webbsystem för diagnos och rapportering. Övervakning av granbarkborre.
 • Göran Nordlander: Övervakning av snytbagge.
 • Anders Granström: Övervakning av skogsbränder

Metodutveckling, analyser och scenarier

Vilt

Medverkande institutioner


 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fråga om skogsskador

 Fler forskare att fråga på SLU

Verksamhet inom program Skog

Foto: Fredrika von Sydow, SLU

Skog är ett av de större programmen och hyser även den verksamhet inom miljöanalys som har längst historia, Riksskogstaxeringen. Här ingår den viltinriktade verksamheten inom miljöanalys liksom viss verksamhet inom området fjäll/arktis.

Inventering av skog

Integrerad monitoring

Klimat- och fenologidata från skogliga försöksparker

Internationell rapportering och samverkan

Skogs- och habitatkartering

Skador och störningar

Metodutveckling, analyser och scenarier

Vilt

Fjäll/Arktis


Program Skog administreras av:

 

Samverka med oss!

Anna-Lena Axelsson och Lars Edenius

Kontaktpersoner:

Anna-Lena Axelsson, koordinator (t.v. i bild)
090-786 85 91, 070-376 21 71
Institutionen för skoglig resurshushållning

Lars Edenius, bitr. koordinator (t.h. i bild)
090-786 83 41, 070-550 19 70
Institutionen för vilt, fisk och miljö


Aktuellt

2016-01-18 -  Nya öppna data från SLU inför Hack for Sweden 2016
För tredje året i rad är SLU med och anordnar tävlingen Hack for Sweden som hålls 12-13 mars. Syftet är att stimulera utveckling nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data. Inför tävlingen...
2015-12-18 -  Råvarujakt i arktiska Sverige påverkar ren, älg och människa
Arktis är hett, politiskt ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Allt fler riktar blickarna mot Nordkalotten i jakt på råvaror såväl som rekreation. Hur påverkar detta traditionella verksamheter som renskötsel...
2015-12-18 -  Arbeta smartare med gröna infrastrukturer
Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastrukturer. Uppgifter om den biologiska mångfalden i landskapet kan vi hämta från stora, öppna databaser, och det finns...
Sidan uppdaterad: 2016-05-02. Sidansvarig: anna-lena@axelsson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen