Sveriges lantbruksuniversitet

Artdatabanken


Det finns 17 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

SVT Uppdrag granskning uppmärksammar den 13 september problemet med olaglig insamling av växter och djur och pågående rättsfall om äggplundring, främst i området kring Stekenjokk. Frågor och svar finns att läsa på Artdatabankens nyhet Läs ...

Skogsdebatt om hyggesfritt

Skogsdebatt om hyggesfritt

"Våren fylldes av påståenden kring skog, skogsbruk och klimat: Skydda mer skog! Hugg mer skog! Det ena med miljön, det andra med klimatet som argument. Men det är ett omöjligt val. Precis som att vi behöver både mat och vatten behöver vi både ...

Bioblitz Linné

Bioblitz Linné

Följ med Biotopia och ArtDatabanken ut och leta arter i vackra Hågadalen, på Linnés födelsedag (21 maj) eller internationella dagen för biologisk mångfald (22 maj). Tillsammans letar vi efter artskatter i Hågadalens biologiska mångfald! Nu ...

Per Alström

Per Alström

Professor. Arbetar som taxonom med ansvar för olika frågor inom Svenska artprojektet. Presentation - Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn. Svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative ...

kajsamellbrand700.jpg

Artdatabankens naturvårdspris 2017 till entusiast med spindelnät

Kajsa Mellbrand tar emot Artdatabankens naturvårdspris 2017 för sitt arbetet med att öka intresset för spindlar. Foto: Mikael Wallerstedt. Artdatabankens Naturvårdspris 2017 går till Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. En folkbildande ...

Tomas Pärt

Tomas Pärt

Jag är intresserad av hur landskap och markanvändning påverkar varför djur och växter ökar eller minskar i antal. Det handlar i grunden om att födas och dö, hur många barn som sätts till världen innan handduken kastas in och vad som påverkar ...

Rosthättad näktergal kartlagd

Rosthättad näktergal kartlagd

Forskare vid Uppsala universitet, SLU och Kinesiska vetenskapsakademin i Beijing, Kina, har sammanställt alla fakta som finns om den mycket ovanliga rosthättade näktergalen. Sedan den upptäcktes 1905 har den bara setts ett fåtal gånger. Nu hoppas ...

Sharing Biodiversity data for re-use: Informatic tools and processes in Ecology

Sharing Biodiversity data for re-use: Informatic tools and processes in Ecology

What is Biodiversity Informatics and how can it be useful for Ecology research? Welcome to learn more at the symposium "Sharing Biodiversity data for re-use: Informatics tools and processes in Ecology". By lending access via the Internet to biodiversity ...

Info om svensk workshop på IUCN världskongress 2016.

SLU medverkar på IUCN-världskongress på Hawaii

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU presenterar på internationella naturvårdsunionens ...

Kattunvisslare, Pyrgus alveus. Foto: Ulf Gärdenfors, SLU.

Rapportera fynd av fjärilar och trollsländor i sommar

Kattunvisslare, Pyrgus alveus. Foto: Ulf Gärdenfors, SLU Ute i naturen och spanar? Hjälp till att öka kunskapen om våra fjärilar och trollsländor genom att rapportera in dina fynd till Artportalen.se. Fyra fjärilsarter och sju trollsländearter ...

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter om Dyntaxa Hur fullt är Dyntaxa? Så här till jul och nyår kan vara ett bra tillfälle att fråga sig hur långt vi har kommit med att fylla på Dyntaxa med svenska arter. Buggfix i exportfunktionen En release av Dyntaxa ...

Vi fyller luckorna

Vi fyller luckorna

2015 är året då vi försöker fylla de återstående luckorna bland framför allt myggor, kvalster, svampar, limniska kräftdjur samt marina ryggradslösa djur. 2015-08-17 Under 2015 gör vi en extra insats att fylla de kvarvarande luckorna i Dyntaxa ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2