Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

På institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ger vi kurser både på grund- och forskarutbildningsnivå. Våra grundkurser på C, D och master-nivå äger rum såväl ute i fält som i molekylärbiologiska lab. Vi har även en forskarutbildning.

Publicerad: 15 juni 2016 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se