Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Ekonomi definieras i vid bemärkelse att hushålla med knappa resurser och delas vanligen upp i två akademiska discipliner; företags- och nationalekonomi.

Forskning vid institutionen är inriktad mot främst mot nationalekonomi, inom tre forskningsområden: naturresursekonomi, skogsekonomioch skogspolitik.

Institutionen har också haft ansvaret för flera konferenser, bland andra IASC Europeiska konferensen 2014. Ulvö konferensen är den årligt återkommande konferensen som institutionen via CERE är involverad i.