Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Skogens Ekologi och Skötsel

Vårt uppdrag, vår kompetens och våra värderingar

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas

Vi forskar om de processer som driver ekosystem – ekosystemprocesser – och hur dessa regleras i skogslandskapet. Förutom olika skogstyper studerar vi våtmarker, vattendrag och sjöar, och hur dessa system hänger ihop och påverkar varandra. Denna grundläggande förståelse gör det möjligt för oss att designa, kontrollera och utvärdera resultatet av nya förhållningssätt inom förvaltningen av olika ekosystem. En viktig del av vårt uppdrag är att förstå hur olika system för skogsskötsel och skogsbruk påverkar värdet av ekosystemtjänster, och därför studerar vi både brukade och obrukade system. Vår målsättning är att på vetenskaplig grund leverera beslutsunderlag och kunskap till det omgivande samhället. Förutom vetenskaplig kommunikation är också undervisning på grund- och doktorandnivå och deltagande i den offentliga debatten absolut nödvändigt för att bibehålla vår roll som kunskapsförmedlare. I vårt arbete ingår ett brett nätverk av samarbetspartners både lokalt och internationellt. Det gör det möjligt för oss att integrera både studier av interaktioner inom biosfären och studier av interaktioner mellan biosfären, pedosfären, hydrosfären och atmosfären, vilket ger en oss en unik helhetsbild.

Kompetensområden

Inom fakulteten för skogsvetenskap ansvarar vår institution för nio kompetensområden:

  1. Skogslandskapets Biogeokemi
  2. Skoglig Vegetationsekologi
  3. Skogsproduktion
  4. Skogsföryngring
  5. Tropiskt Skogsbruk
  6. Ekofysiologi
  7. Skogshistoria
  8. Skoglig Marklära
  9. Skogsskötsel

Läs mer

 

 

Intresserad av Exjobb??


Institutionskalender

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2014-04-15. Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU 
Skogsmarksgränd 901 83 Umeå  •  090 786 83 85  •  seksko@slu.se  • Org.nr: 202100-2817