Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Skogens Ekologi och Skötsel

Vårt uppdrag och vår kompetens är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas

Med vår kunskap kan vi utveckla nya förhållningssätt inom förvaltningen av olika ekosystem. Vår målsättning är att på vetenskaplig grund leverera beslutsunderlag och kunskap till det omgivande samhället.

Här på våra sidor kan du läsa om vår kompetens, forskning, verksamhet och vilka vi är mm. Välkomna!

 

Vår forskning

Handlar om de processer som driver olika ekosystem i skogslandskapet. Förutom olika skogstyper studerar vi våtmarker, vattendrag och sjöar och hur dessa system hänger ihop och påverkar varandra lokalt, regionalt och globalt. Vi undervisar också på grund- och doktorandnivå och deltar i den offentliga debatten. Läs mer om  oss här...


 
Sidan uppdaterad: 2015-02-02. Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Skogsmarksgränd 901 83 Umeå  •  090 786 83 85  •  seksko@slu.se  • Org.nr: 202100-2817 • Internwebb