Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Skogsmästarskolan

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Skogsmästarskolan!

 

 

 

Skogsmästarskolans huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning, och uppdragsverksamhet. Vårt utbildningsprogram är
Skogsmästarprogrammet, 180 hp, Bachelor of Science in Forest Management.  Vi erbjuder också fristående högskolekurser inom olika ämnesområden samt, i samarbete med naturbruksgymnasier, Skogligt Basår som en väg in på programmet.

Skinnskattebergs herrgård har fungerat som fast punkt för utbildning av skogsmästare sedan 1945. Herrgården, som ligger i hjärtat av Bergslagen, är numera ett modernt utbildningshus i den region där praktisk skogsutbildning initierades för mer än 150 år sedan 

Läs mer om Skogsmästarskolan>>

 

  

Aktuellt på Skogsmästarskolan

 • I toppen av SCB:s statistik över genomsnittliga månadslöner finns skogsmästare och lantmästare, som kunnat se sina löner stiga med 60,8 procent sedan år 2000. Läs mer

 • Skogsmästare efterfrågas mest av alla
  i framtiden. Stiftelsen för Strategisk
  Forskning tror att vartannat jobb
  automatiseras och försvinner inom
  20 år. Skogsmästarjobben däremot blir
  kvar till 99,2 %. Bäst av alla jobb.
  Läs mer

 

 • Ett demonstrationsområde för restaurering och forskning i Hedströmmen- pågående samarbete mellan SLU, Mälarenergi AB, Länsstyrelsen i Västmanland och Skinnskattebergs kommun.Läs mer>>

 

 
       SKOGSMÄSTARSKOLAN

  Utbildning
  Forskning
  Uppdragsverksamhet
  Kontakt
  Personal
  Studenter
  Bibliotek
  Gästhotell
  Internt

 

 
 
Sidan uppdaterad: 2015-05-05.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se