Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 Skogsmästarskolan, SLU Skinnskatteberg

Skinnskatteberg

Landets enda skogsmästarskola finns hos SLU i Skinnskatteberg. Sedan 1945 har det utbildats ungefär 2 000 skogsmästare i Skinnskatteberg. Förutom universitetsutbildning bedrivs det även forskning och internationell uppdragsverksamhet.

Skinnskatteberg är beläget i det biologiska gränslandet mellan det norra barrskogsområdet och det södra blandskogsområdet. Det ger en utmärkt utgångspunkt för att belysa skogsproduktion och miljövård under olika geografiska betingelser.

Läs mer om Skogsmästarskolan 

Campuskarta

Nyheter

2014-04-05 -  Utbildningsbilaga från SLU
Med Dagens Nyheters riksupplaga medföljer i dag en utbildningsbilaga från SLU:
2014-04-03 -  Svensk hybrid mellan varg och hund en myt
Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på SLU och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk...
2014-03-21 -  Nya kurser hos UPC
Universitetspedagogiskt centrum (UPC) är en central stödfunk­tion för pedagogisk utveckling vid SLU.
2014-03-19 -  Seminarium: Brandrisker i laboratorier
Risken för och konsekvenserna av en brand är en av de ojämförligt största verksamhetsriskerna inom SLU, med påverkan på både människor, egendom och miljö. I synnerhet på och i laboratorier där brandfarliga...

Forskning

Skogsmästarskolan är en institution inom fakulteten för skogsvetenskap, och forskar inom två huvudområden: skoglig naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling samt bioenergi.


Sidan uppdaterad: 2013-10-03. Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen