Program Luleå

Senast ändrad: 21 september 2023

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

9:30 - 9:50 Fika

 

9:50 - 10:00 Välkomsthälsning

Eva Friman & Anke Fischer 

 

10:00 - 10:30 Från ord till handling: grön omställning i praktiken
Inspirationsföreläsing med Camilla Sandström

Trots att det brådskar att ställa om våra samhällen för att kunna hantera både natur- och klimatkrisen anses det gå trögt. Camilla Sandström presenterar här faktorer som hämmar denna process, samtidigt som hon utforskar möjliga lösningar och strategier för att påskynda omställningen.

Camilla Sandström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och innehar även en Unescoprofessur.

Läs mer om Camilla Sandström

 

10:30 - 12:00 Workshop: Rättvisa i den gröna omställningen

Anke Fischer, Nora Förell & Kornelia Johansson

Samtidigt som omställningen till fossilfria samhällen måste accelerera avsevärt om vi vill förhindra att klimatförändringarna intensifieras så kan politiska åtgärder skapa allvarliga motreaktioner bland grupper som känner sig orättvist behandlade.

I denna workshop bjuds deltagarna in att reflektera kring rättvisa och orättvisa i en bredare mening än en fråga om resursfördelning. Deltagarna introduceras till begrepp som processuell- och erkännanderättvisa och hur dessa uttrycks av människor i omställningsprocesser. Tillsammans utforskar vi hur en utökad förståelse för rättvisa kan bidra till mer acceptans för förändring.

Läs mer om forskningsprojektet Styrning, rättvisa och motstånd: På väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle

 

12:00 - 13:00 Lunch

 

13:00 - 14:30 Parallella sessioner

Alternativ 1:

Hållbarhetsvandring: Att kombinera nudging och medborgardeltagande i samhällsomställning

Robert Österberg

Vilka beteenden och livsstilar i vardagen uppmuntrar en plats till? Hur kan platsen förändras för att uppmuntra till mer hållbara val? Att undersöka en plats med hjälp av dessa frågor kan vara ett viktigt sätt för att främja en hållbar samhällsplanering.

”Hållbarhetsvandring” är en metod för platsutveckling där lokal kunskap (medborgardeltagande) och expert­kunskap (nudging) kombineras för att utveckla platser som inbjuder till hållbara vardagsval. 

Under den här workshopen får ni möjlighet att praktiskt pröva metoden och diskutera om och hur ni kan använda den i ert arbete.

Läs mer om projektet Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

 

Alternativ 2:

Filmpremiär: Carbon offsetting through reforestation in La Mosquitia: a film about co-creation

Workshop: Carbon credits workshop – innovation för samhällsomställning

Neil Powell, Thao Do & Max Whitman med kollegor

Vad tycker du om kolkrediter? Är de avgörande verktyg i omställningen till mer hållbara samhällen och massrestaurering av degraderade ekosystem eller är de en kommodifiering av naturen och ytterligare ett steg i en eskalerande greenwashing?

Kanske är de både och eller inget av detta, men fortfarande relevanta? Kanske är frågan om kolkrediter en fråga som kräver nyans och nyfikenhet istället för binära svar? 

I den här workshopen vill vi utforska frågan om krediter i nyansens anda. Vad kan vara krediternas roll i omställningen och hur kan de stödja verklig förändring? Häng med oss i en workshop där vi tillsammans utforskar hindren och möjligheterna och där vi inspireras av tankar om återbeskogning i östra Honduras, liksom hyggesfritt skogsbruk och regenerativt jordbruk i Sverige.

Läs mer om arbetet i Honduras i detta blogginlägg, eller se detta short talk

 

14:30 - 15:00 Fika

 

15:00 - 15:30 Avslutning: Tankar som dagen har väckt

Diskussion med alla deltagare

Eva Friman


Kontaktinformation

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef Mistra Environmental Communication
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@uu.se
Läs mer om Eva Friman på hennes CV-sida

Porträttbild Anke Fischer. Foto.Anke Fischer

Programchef
Professor i miljökommunikation 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Avdelningen för miljökommunikation,
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18 67 35 56
E-mail: anke.fischer@slu.se
Läs mer på Anke Fischers CV-sida