Styrning, rättvisa och motstånd: På väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle

Senast ändrad: 10 september 2020
En folksamling med gula väster på en gata i Paris. Foto.

Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle.

Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna är fångade i ett grundläggande dilemma i Sverige och globalt. Samtidigt som omställningen till fossilfria samhällen måste accelerera avsevärt om vi vill förhindra att klimatförändringarna intensifieras, har erfarenheter i EU-länder och USA visat att snabba samhällsomställningar kan skapa allvarliga motreaktioner bland grupper som känner sig marginaliserade.

Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. I projekt undersöker vi och utvecklar kunskap om samspelet mellan olika styrningsformer för en omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle utifrån hur de upplevs av dem som påverkas. Fokus ligger på deras perspektiv på social acceptans, rättvisa samt på motståndets roll. I projektet ingår bland annat att identifiera under vilka omständigheter och varför styråtgärder förlorar legitimitet och att undersöka hur styrningsformer kan kombineras för att öka legitimiteten och minska motståndet mot en samhällsomställning.

Vi utgår från att tidigare studier av enskilda styrningsformer är väsentliga, men att insikterna från dessa måste sammanfogas till en större integrerad vision för styrning mot samhällets omställning. I stället för att undersöka det faktiska samspelet mellan olika styrningsformer använder vi oss av tidigare forskning liksom av praktiska erfarenheter av omställningsstyrning och dess effekter. För att få en så rik bild som möjligt att arbeta med, bjuder vi in och samarbetar med en rad samhällsaktörer med olika, även motstridiga, perspektiv (med hänsyn till bland annat kön, ålder, utbildning, yrke och kulturell bakgrund).

Fakta:

Projektansvarig

Anke Fischer, professor, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Wiebren Boonstra, universitetslektor, Stockholm Resilience Centre, Stockholm universitet
Läs mer på Wiebren Boonstras presentationssida 

Sofie Joosse, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618671965
Läs mer på Sofie Joosses CV-sida 
Skicka e-post till: sofie.joosse@slu.se

Annabel Pinker, forskare, The James Hutton Institute, Aberdeen Scotland
Läs mer på Annabel Pinkers presentationssida

Lotten Westberg, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618671932, +46702163072
Läs mer på Lotten Westbergs CV-sida 
Skicka e-post till: lotten.westberg@slu.se 

Projekttid

2019-2022

Extern finansiering

Formas Dnr 2019-01983

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se