Program Stockholm

Senast ändrad: 21 september 2023

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

9:30 - 9:50 Fika

 

9:50 - 10:20 Välkomsthälsning

Eva Friman & Daniel Urey

 

10:20 - 12:00 Parallella sessioner

Alternativ 1:

Föreläsning: Hållbarhetskommunika­tion i förändring: Konstens roll i samhälls­omställ­ningen

Daniel Urey

Konsten som kommunikativt medium – hur kan den fungera som sådant utan att den instrumentaliseras?

Utställning: "Moulding Nature" 

Guide: Daniel Urey

Hur kan konst kommunicera de olika synsätt som konkurrerar om tolkningen av naturen?

Läs gärna mer om utställningen Moulding Nature på Färgfabriken

Panelsamtal

 

Alternativ 2:

Workshop: Omställning genom cirkulär ekonomi – meningsskapande bortom målkonflikter

Hanna Bergeå och Lars Hallgren

I denna workshop kommer vi att presentera vad vi ser hända och diskutera vad vi tror skulle behöva ske, för att ta ytterligare steg mot cirkulär ekonomi, med fokus på kommunikation. I vår forskning ser vi att det innebär svårigheter att arbeta mot ett mål som är så pass vagt, men samtidigt präglas av en stor hoppfullhet.

Vi kommer att diskutera både hur trevliga, men ickeproduktiva normer skapas och upprätthålls, men också hur mera produktiva samtal kan åstadkommas. Välkommen att bidra med dina erfarenheter och synpunkter och att diskutera problem och möjligheter för kommunikation om cirkulär ekonomi tillsammans med oss!

Läs mer om forskningsprojektet: Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem

 

12:00 - 13:00 Lunch

 

13:00 - 14:30 Parallella sessioner

Alternativ 1:

Filmpremiär: Carbon offsetting through reforestation in La Mosquitia: a film about co-creation

Workshop: Carbon credits workshop – innovation för samhällsomställning

Neil Powell, Thao Do & Max Whitman med kollegor

Vad tycker du om kolkrediter? Är de avgörande verktyg i omställningen till mer hållbara samhällen och massrestaurering av degraderade ekosystem eller är de en kommodifiering av naturen och ytterligare ett steg i en eskalerande greenwashing?

Kanske är de både och eller inget av detta, men fortfarande relevanta? Kanske är frågan om kolkrediter en fråga som kräver nyans och nyfikenhet istället för binära svar? 

I den här workshopen vill vi utforska frågan om krediter i nyansens anda. Vad kan vara krediternas roll i omställningen och hur kan de stödja verklig förändring? Häng med oss i en workshop där vi tillsammans utforskar hindren och möjligheterna och där vi inspireras av tankar om återbeskogning i östra Honduras, liksom hyggesfritt skogsbruk och regenerativt jordbruk i Sverige.

Läs mer om arbetet i Honduras i detta blogginlägg, eller se detta short talk

 

Alternativ 2:

Hållbarhetsvandring: Att kombinera nudging och medborgardeltagande i samhällsomställning

Robert Österberg

Vilka beteenden och livsstilar i vardagen uppmuntrar en plats till? Hur kan platsen förändras för att uppmuntra till mer hållbara val? Att undersöka en plats med hjälp av dessa frågor kan vara ett viktigt sätt för att främja en hållbar samhällsplanering.

”Hållbarhetsvandring” är en metod för platsutveckling där lokal kunskap (medborgardeltagande) och expert­kunskap (nudging) kombineras för att utveckla platser som inbjuder till hållbara vardagsval. 

Under den här workshopen får ni möjlighet att praktiskt pröva metoden och diskutera om och hur ni kan använda den i ert arbete.

Läs mer om projektet Att skapa hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande

 

14:30 - 15:00 Fika

 

15:00 - 15:30 Avslutning: Tankar som dagen har väckt

Diskussion med alla deltagare

Eva Friman


Kontaktinformation

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef Mistra Environmental Communication
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@uu.se
Läs mer om Eva Friman på hennes CV-sida

Porträttbild Anke Fischer. Foto.Anke Fischer

Programchef
Professor i miljökommunikation 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Avdelningen för miljökommunikation,
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18 67 35 56
E-mail: anke.fischer@slu.se
Läs mer på Anke Fischers CV-sida