Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem

Senast ändrad: 10 oktober 2022
En kvinna köper ett äpple vid ett marknadsstånd. Foto.

Projektet studerar hur begreppet cirkulär ekonomi uppfattas av olika aktörer i livsmedelskedjan och kommer att föreslå handfasta råd för hur man ska samverka och kommunicera för att åstadkomma cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi (CE), som brukar beskrivas som då resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt, har kommit att bli ett betydelsefullt begrepp som ses som ett hållbarare alternativ till det dominerande linjära systemet.

Livsmedelssystemet eftersträvar att inkludera CE-principer och att förändra nuvarande produktions- och konsumtionssystem för att sluta material- och energiflöden. Denna omställning ställer krav på effektiv samverkan mellan en mängd aktörer, vilket är en utmanande koordinations- och kommunikationsuppgift, eftersom CE-begreppet är hoppingivande och ambitiöst, men också mångtydigt.

Detta projekt använder symbolisk interaktionism och praktikteori och utvecklar agonistiska förhållningssätt till kommunikation för att analysera hur CE-begreppet används i livsmedelssystemet och föreslår metoder för konstruktiv samverkan.

Projektet består av följande delprojekt:

  • En diskursanalys av vilken mening som ges till CE i olika sätt att använda begreppet samt en enkätstudie av uppfattningar kring CE;
  • Fallstudier av CE-projekt för att identifiera de kommunikativa procedurer och normer som används och hur paradoxer och oenighet hantera;
  • En interaktiv forskningsmodul med en workshop där praktiker från livsmedelssystemet delar erfarenheter och formulerar en best-practice för samverkan om CE
  • En syntes av de tre tidigare delprojekten som föreslår en metod för samverkan och kommunikation om CE i livsmedelssystemet.

Fakta:

Projektledare

Hanna Bergeå, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projektdeltagare

Steffen Boehm, professor, University of Exeter Business School
Läs mer på Steffen Boehms presentationssida

Lars Hallgren, universitetslektor, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618672584
Skicka e-post till: lars.hallgren@slu.se

Malte Rödl, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618671000
Läs mer på Malte Rödls CV-sida
Skicka e-post till: malte.rodl@slu.se 

Therese Åhlvik, doktorand, avdelningen för miljökommunikation, SLU, +4618671000
Läs mer på Therese Åhlviks CV-sida
Skicka e-post till: therese.ahlvik@slu.se

Projekttid

2019-2023

Extern finansiering

Formas