1 Beskrivning

Senast ändrad: 27 mars 2023

Det första steget handlar om att beskriva vad som hände utan att förklara eller värdera.

Stödjande frågor:

  • Vilket var sammanhanget?
  • Vilka var där?
  • Var var vi?
  • Vad sade och gjorde de som var med?

Råd och tips:

  • I det här och nästa steg är det viktigt att endast beskriva skeendet utan att förklara och värdera situationen. Steg 1 och steg 2 i cykeln handlar om att beskriva vad som hände och vad du kände medan steg 3 och 4 handlar om att tolka och identifiera handlingsalternativ baserat på dessa beskrivningar.
  • Kom ihåg att det inte är endast det talade ordet som är viktigt i kommunikationen. Kanske var även kroppsspråk en viktig aspekt av situationen. Ta i sådana fall gärna med detta i din beskrivning.
  • Det kan vara svårt att komma ihåg de konkreta detaljerna i situationen, men det är viktigt att, i det här steget, göra en så konkret beskrivning som möjligt av situationen. Att försöka minnas detaljer, även sådana som kan kännas oviktiga, hjälper oss att mentalt förflytta oss tillbaka till situationen, vilket gör det lättare att reflektera över den. Om minnet klarnar längre fram i reflektionscykeln, kan du gå tillbaka och göra beskrivningen mer fullständig.

Till steg 2

 

Tillbaka till reflektionscykeln

Exempel:

Det var i slutet av ett samverkansmöte. Vi var i ett rum i en av de samverkande organisationernas lokaler. Bordet var ovalt och det satt ett tiotal personer från civilsamhället, kommun, företag och universitet runt det. Vi hade haft ett heldagsmöte och mycket hade avhandlats. Jag ledde nu en avslutningsrunda där alla fick säga vad de tog med sig från mötet. Efter ett antal inlägg som jag uppfattade som i huvudsak positiva kom turen till en ny deltagare. Han var chef vid en av organisationerna och det var viktigt för processen att han uppfattade mötet och processen som meningsfull. Men han sa att mötet inte hade varit bra, det hade varit för lite fokus på resultat och han hade svårt att se hur den här samverkan skulle gynna hans organisation och den större frågan. När han pratade såg han bekymrad ut, med rynkad panna och nollställt ansikte. Jag svarade genom att förklara syftet med mötet och den större samverkansprocessen samt genom att försöka få honom att se värdet med det hela. Jag försökte utstråla lugn med mitt kroppsspråk.


Kontaktinformation