Grazing Living Lab - Nod Väst

Senast ändrad: 02 februari 2024

Sidan är under uppbyggnad. Snart kommer mer innehåll!

 

 

Exempel på genomförda aktiviteter

Jakten på det perfekta nötköttet

Den 12 oktober presenterade forskare resultat från ett tvärvetenskapligt projekt som har målet att hitta vägar för att åstadkomma det kött konsumenterna efterfrågar samtidigt som produktionen i primärledet ska vara lönsam, klimateffektiv och i övrigt miljömässigt uthållig. En väg kan vara grovfoderbaserad uppfödning av köttraskorsningskvigor från mjölkproduktionen.

En av föreläsarna var Anna Hessle, som presenterade resultat kring uppfödning av mjölk x köttraskvigor och Mikaela Jardstedt som presenterade forskning på temat ekonomi och klimat, båda är aktiva i SustAinimal.

Kor på bete och en liggande ko i mitten. Foto.

 

Fältvandring

Söndag 3 september var det fältvandring på Kashults gård, Undenäs i Västergötland, med diskussioner om betesstrategi och biologisk mångfald. Under vandringen genom restaurerade betesmarker berättade forskare Anna Hessle, aktiv i SustAinimal bland annat om vad som krävs för att uppfylla NRL - Nature Restauration Law, och om forskningresultat från ett projekt med köttraskorsningar där man följt tillväxt på bete och skillnader mellan raser. Fältvandringen arrangerades i samarbete mellan LRF, SLU och Svenska vallföreningen.

SRB ungdjur på bete. Foto.

 

 

Fältvandring vid Mariedals slott

Kan vetegräs vara en ny fodergröda i ett förändrat klimat? Nya grödor utvecklas ständigt för att anpassa jordbruket till förändrade förutsättningar som klimatförändringen tvingar fram. Den 21 juni deltog över 30 personer (lantbrukare, rådgivare, lärare, forskare) i en fältvandring vid Mariedals slott för att lära sig mer om det fleråriga vetegräset Kernza, som är en potentiell ny gröda för Sverige. Kernza kan användas till bete och skördas både som grovfoder och till kärnskörd under många år samtidigt som det utvecklar ett djupt rotsystem som bidrar till kolinlagringen i jorden, och till att förhindra erosion. Därför finns det ett stort intresse för denna nya gröda. Fältet på Mariedals Egendom såg mycket bra ut trots torkan. Det blev många intressanta diskussioner som förhoppningsvis kan bidra till att föra utvecklingen kring kernza framåt!

Collage med bilder på personer ute i grödan vid en fältvandring. Foto.