Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för energi och teknik

flygbild-et.jpg

Vår forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle.

Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och energi effektivt, med minimal miljöpåverkan, samt hur transporter av djur och livsmedel kan förbättras.

Att utveckla, tillämpa och kommunicera metoder inom GIS, att modellera och analysera biologiska och tekniska processer och system, samt klassisk statistisk forskning förekommer inom ämnet Biometri.