Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Nyhetsbrev Skog Alnarp

" Öppnar vägen för poppel"
För att poppel och hybridasp ska bli ett alternativ till gran behövs odlingssäkra system. Arbetet för att nå dit är på god väg. Henrik Böhlenius leder ett forskningsprojekt med försöksytor över hela landet.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

___________________________

"Räkna med självföryngrad björk"
De självföryngrade björkarna på ett hygge innebär både problem och möjligheter. Med hjälp av ett nytt verktyg går det att förutse och planera för björken. Därmed kan skogsägaren få större nytta av lövträden.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

____________________________

"Mer pengar till rotröteforskning"
Behandling mot rotröta är ett effektivt sätt att rädda stora virkesvärden. En förutsättning är förstås att behandlingen görs på rätt sätt. Därför inleds ett forskningsprojekt för att se vilken effekt bekämpningen har i praktiskt skogsbruk.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

_____________________________

"Vildsvinen saboterar våren"
Många vallfärdar till Dalby Söderskog för att uppleva våren. Men i år kommer inte vitsipporna och gulsipporna att blomma så rikligt som för några år sedan. Orsaken är vildsvinens framfart som kartläggs i ett väl timat forskningsprojekt.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

_____________________________

"Tall och Gran sida vid sida..."
ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran.Tall eller gran. I ett forskningsprojekt jämförs de sida vid sida och en sak är redan klar. På riktigt magra marker är tallen en glasklar vinnare - och på den absolut bördigaste marken slår tallen i taket.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

_____________________________

"Älgarnas foder och hälsa"
Älgar väljer maten omsorgsfullt. Djuren mår inte bra av ensidig kost och är duk­tiga på att balansera födointaget. Att stödutfodra för att minska betes-skadorna kan möjligen få motsatt ef­fekt. Motmedlet är snarare ett varierat landskap. En mångfald i dieten, med stort intag av lövsly, ger älgar med bra kondition och höga kalvvikter.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

______________________________

"Årsringar varnar för bränder"
Med hjälp av trädens årsringar hoppas forskarna kunna förutse risken för skogsbränder. På så sätt kan resurserna för brandbekämpning användas effektivare.
-Läs hela Nyhetsbrevet HÄR

______________________________

"Bred grund för skogliga beslut"
Ida Wallin är ny skoglig doktor. Hennes avhandling handlar om skogliga beslutsprocesser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
- Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR
- Länk till Avhandlingen, HÄR

_______________________________

"Läget för fåglarna i barrskogen"
Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga.
-Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR

_______________________________

Jägmästare kan fullfölja utbildningen i Alnarp.
Kurserna ingår i Euroforester med utbytesstudenter från europeiska universitet. Vi samtalade med några studenter som valde att flytta söder ut efter de tre första åren i Umeå.
-Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR

IUFRO.png

IUFRO Konferens i Lund

3rd Restoring Forests: Regeneration and Ecosystem; Function for the Future

Organiser: IUFRO; Swedish University of Agricultural Sciences; University of Copenhagen;Estonian University of Life Sciences; Purdue University.
Date: 12th -14th September 2017
Venue: AF Borgen, Lund, Sverige

Submit your abstract before May 1, 2017

Information and Programme can be found by following the link HERE

Publicerad: 22 mars 2017 - Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se