Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Nyhetsbrev Skog Alnarp

"Bred grund för skogliga beslut"
Ida Wallin är ny skoglig doktor. Hennes avhandling handlar om skogliga beslutsprocesser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
- Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR
- Länk till Avhandlingen, HÄR

_______________________________

"Läget för fåglarna i barrskogen"
Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga.
-Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR

_______________________________

Jägmästare kan fullfölja utbildningen i Alnarp.
Kurserna ingår i Euroforester med utbytesstudenter från europeiska universitet. Vi samtalade med några studenter som valde att flytta söder ut efter de tre första åren i Umeå.
-Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR

Publicerad: 22 februari 2017 - Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se