Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för energi och teknik

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Bioenergi

Den solstrålning jorden tar emot från solen räcker många gånger om för att täcka våra energibehov förutsatt att vi lyckas utnyttja den. Jord- och skogsbrukets växter och träd är experter på att använda solljus. Hur kan vi utnyttja dem för att få ut så mycket energi som möjligt så billigt som möjligt samtidigt som vi påverkar den omgivningen så lite som möjligt? 

Av Sveriges totala energianvändning på 571 TWh kommer 124 TWh från biobränsle (2009). Det är av stort intresse att öka andelen då den är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa. Beroende både på formen av råvara och tänkt användningsområde varierar vilken typ av bränsle som är mest intressant att producera.

Vår forskning är både på systemnivå och på mer detaljerad teknisk nivå. Vi studerar hur skogs- och lantbrukets resurser kan utnyttjas för att producera t.ex. drivmedel och fjärrvärme effektivt samtidigt som vi också studerar hur de tekniska processerna för t.ex. stubbrytning, biogas och etanolframställning kan förbättras.

Medarbetare

Tidigare gruppmedlemmar

Tidigare medlemmar

Namn Organisation Telefon E-post
Lovisa Blomqvist Energimyndigheten 016-5442000  
Erik Eriksson Energimyndigheten 016-5442000  
Bengt Hillring Högskolen i Hedmark, Norge  +47-62430000  
Anna Jonsson Naturvårdsverket 08-6981000  
Svetlana Ladanai Sveaskogs Förvaltnings AB 0771-787000  
Olle Olsson Stockholm Environment Institute 073-2704306  
Matti Parikka Energimyndigheten 016-5442000  
Gulaim Seisenbaeva SLU/Kemi 018-671000  
Tatiana Stern Bioenergy International 08-51800170  
Almir Karacic SLU/Inst för växtproduktionsekologi 018-671871  
Quang Tran NTNU, Trondheim, Norge +47-2073593625  
Tord Johansson Egen verksamhet 0225-135 79  
Birger Hjelm SLU/Inst för växtproduktionsekologi 018-671000  
 
 Sidan uppdaterad: 2016-03-09. Sidansvarig: charlotta.porso@slu.se
 
 
 
 

Institutionen för energi och teknik, SLU
Lennart Hjelms väg 9, Box 7032, 750 07 Uppsala, 018 - 67 10 00 (växel), Org.nr: 202100-2817