Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 
Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning i sex kompetens-områden, grundutbildning i sex ämnesområden och miljöanalys i tre stora inventeringsprogram. Läs mer om institutionen

Kontakt:
Prefekt: Johan Fransson
Stf prefekt: Jonas Fridman
Informations- och Webbansvarig Sofia Hansson

NYHETER

2015-01-27 -  Pris för framstående doktorsarbete
KSLA belönar Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.
2015-01-20 -  ”Vi flyttar för att vi vill flytta”
Kerstin Westin pratar om flyttmönster för TT.
2015-01-20 -  Om PLURAL i Skogsaktuellt
Kerstin Westin och Carina Keskitalo intervjuades i skogsaktuellt den 18 november 2014.
2015-01-15 -  Debattartikel: "Vilhelminabaserade skogsstudien ger viktig kunskap"
"I Vilhelmina Model Forest har koncentrerade forskningsresurser åstadkommit synergier mellan olika studier och mellan olika markanvändningsintressen. Sedan starten 2004 har Vilhelmina Model Forest fungerat...
2015-01-13 -  Metodutveckling för NILS 5x5 km-ruta
I en ny arbetsrapport från NILS redovisas möjligheter och begränsningar för användning av laserdata och optiska satellitbilder för att automatisera karteringen av NILS 5x5 km-ruta.

PROGRAM OCH STÖRRE PROJEKT

 

 

MILJÖCERTIFIERING

 År 2004 blev institutionen miljöcertifierad enligt ISO 14001


KALENDARIUM

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2014-10-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se