Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 
Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning i sex ämnesområden, grundutbildning i fem ämnesområden och miljöanalys i tre stora inventeringsprogram. Läs mer om institutionen

Kontakt:
Prefekt: Johan Fransson
Stf prefekt: Jonas Fridman
Informations- och Webbansvarig: Emma Sandström & Ylva Melin

 

.

Vår vision

Vi leder utvecklingen av effektiva processer för ett hållbart nyttjande av naturresurserna, är sektorns naturliga samarbetspartner och en kreativ och inspirerande arbetsplats.


 

Ämnesområden

Fjärranalys

Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

Skoglig planering

Skogliga landsbygdsstudier

Skoglig matematisk statistik

Internationellt skogsbruk 


Fortlöpande miljöanalys

NILS - Nationell inventering av landskapet i Sverige

THUF - Terrester Habitatuppföljning

RT - Riksskogstaxeringen 

NRS - Nationell Riktad Skogsskadeinventering


NYHETER

2015-06-25 -  Vilhelminas nya gröna översiktsplan
Forskningsprojektet heter ”Grön planering i fjällen, Vilhelmina som exempel” och har beviljats 4,7 miljoner för två år. Forskningsprojektet ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö”...
2015-06-18 -  Dataassimilering för ett hållbart skogsbruk
Formas har beviljat 5 miljoner kronor till projektet 'Dataassimilering för ett hållbart skogsbruk' för perioden 2015-2017.
2015-06-16 -  Rasbiologiskt språkbruk i statens rättsprocess mot sameby
I en debattartikel i DN menar forskare från bl a SLU att statens hantering av forskningsresultat i rättsprocessen med Girjas sameby utgör ett hot mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation. Forskarna...
2015-06-16 -  Kan skogsbruket anpassas för ökad fodertillgång?
Och då minska klövviltets betesskador på skog alternativt öka skogsmarkens förmåga att föda vitala viltpopulationer?
2015-06-16 -  Hjälp oss testa ny webbapplikation!
Under våren har en webbapplikation av Heurekasystemets programvara för avvägningar mellan olika mål tagits fram. Därför söker vi nu markägare som vill testa denna applikation.

PROGRAM OCH STÖRRE PROJEKT

MILJÖCERTIFIERING

 År 2004 blev institutionen miljöcertifierad enligt ISO 14001


 
Sidan uppdaterad: 2015-04-13. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se