Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning och fortlöpande miljöanalys med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Läs mer om institutionen

 
 

Utbildning

  » Grundutbildning 
  » Forskarutbildning


 

 

 
 

Andra program och större projekt

 

 » SHa - Skogliga hållbarhetsanalyser
 » PLURAL - Planering för att leva & verka på flera platser

Avslutade program och större projekt
   

 

 
 
Sidan uppdaterad: 2016-04-05. Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen