Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 
Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning i sex kompetens-områden, grundutbildning i sex ämnesområden och miljöanalys i tre stora inventeringsprogram. Läs mer om institutionen

Kontakt:
Prefekt: Johan Fransson
Stf prefekt: Jonas Fridman
Informations- och Webbansvarig Sofia Hansson

NYHETER

2013-12-09 -  Risk för nya skador av granbarkborre i Västernorrland
I december 2011 fällde stormen Dagmar 4,5 miljoner kbm skog i norra Sverige. Eftersom man då redan haft problem med barkborrar i detta område under ett antal år var oron stor att stormfällningen skulle...
2013-10-09 -  Spara ungskog för biologisk mångfald – värdefullt och kostnadseffektivt
Resultat visar att ungskogar är relativt billiga samtidigt som de har mycket strukturer som är värdefulla för den biologiska mångfalden och att de därför är kostnadseffektiva att skydda.
2013-10-09 -  Konsekvenser av skötsel i kantzoner analyseras
Preliminära resultat i projekt om konsekvenser i av skötsel i kantzoner visar att relativt stora vinster, både produktions- och miljömässiga kan göras om man planerar för en anpassad hänsyn.
2013-10-09 -  Kinesiskt intresse för system som Heureka
I augusti hölls ett internationellt symposium arrangerat av Taishan Academic Forum kring skogsbruk och ekologi. SHa:s programledare Tomas Lämås var en av de inbjudna talarna. Shandong Agricultural University...
2013-10-09 -  Tar fram värderingsmodell med hjälp av Heureka
För förvaltningen av Heureka-systemet har en styrgrupp tillsatts med ledamöter från sex av parterna; Nils Broman, Norra Skogsägarna, Karl Duvemo, Skogsstyrelsen, Jonas Eriksson, Holmen Skog, Fredrik Gunnarson,...

PROGRAM OCH STÖRRE PROJEKT

 

 

MILJÖCERTIFIERING

 År 2004 blev institutionen miljöcertifierad enligt ISO 14001


KALENDARIUM

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2014-10-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen