Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig resurshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

 
Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning i sex kompetens-områden, grundutbildning i sex ämnesområden och miljöanalys i tre stora inventeringsprogram. Läs mer om institutionen

Kontakt:
Prefekt: Johan Fransson
Stf prefekt: Jonas Fridman
Informations- och Webbansvarig Sofia Hansson

NYHETER

2014-12-17 -  Om stormen Gudrun, hybridasp, vindkraft och rennäring i Fakta Skog
Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut i december 2014 och finns nu tillgängliga på webben:
2014-12-17 -  Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver
Norra Sverige har drabbats av flera stora stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den förhöjda...
2014-12-16 -  SLU:are belönade av KSLA
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete går till TeknD Eva Lindberg, SLU Umeå, för hennes avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.
2014-12-16 -  Klartecken för tre nya skogsbrandsprojekt
När Formas häromdagen beviljade medel till forskningsinsatser med anledning av skogsbranden i Västmanland gick hälften till SLU-ledda forskningsprojekt. Projekten handlar om hur branden påverkar människors...
2014-12-16 -  SLU:are nya KSLA-ledamöter
Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav fem från SLU.

PROGRAM OCH STÖRRE PROJEKT

 

 

MILJÖCERTIFIERING

 År 2004 blev institutionen miljöcertifierad enligt ISO 14001


KALENDARIUM

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2014-10-21.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se