Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvägledare

Naturvägledare är de som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Det kan t ex vara naturumpersonal, museipedagoger, närnaturguider, naturskolelärare och ekoturismarrangörer. Naturvägledare kan även kommunicera med besökare genom obemannad naturvägledning, t ex via skylt-texter, mobilappar eller audioguider. En naturvägledare kan dela med sig av sin kunskap om platsen men även underlätta kommunikationen mellan besökare om platsen. CNV hjälper naturvägledare genom att tillhandahålla: fortbildningar, handledningar, mötesplatser, nyheter och lärdomar från andra nätverk.

Gå med i CNV:s nätverk

Du är välkommen att anmäla dig till CNV:s nätverk om du är naturvägledare och eller intresserad av naturvägledning. Som medlem i nätverket får du nyheter från CNV skickat till dig via epost. Mejla cnv@slu.se för att gå med i nätverket.

Hur vill du kommunicera med andra naturvägledare?

Vi håller på och se över möjligheterna på CNV:s hemsida för naturvägledare att synliggöras och kommunicera med varandra. Tidigare synliggorde vi de som ville genom att publicera kontaktuppgifter samt var och inom vilka områden de är aktiva inom naturvägledning. Detta gjorde vi genom text, karta och figurer. Hur vill du ha det? Vilka funktioner efterfrågar du här på CNV:s hemsida?

Publicerad: 31 maj 2016 - Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se