Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Om Centrum för naturvägledning

"Kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet"

SLU och Naturvårdsverket inrättade sommaren 2007 Centrum för naturvägledning, CNV.

CNV har ett nationellt uppdrag men är placerat vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna i Uppsala. Vi har egen budget och föreståndare. Läs mer om vilka som jobbar här och hur du kan kontakta oss:

Här finns vi

Centrum för naturvägledning är placerat vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, Uppsala.

Centrum för naturvägledning hör till Institutionen för stad och land.
Välkommen till oss på Ulls väg 27, våra lokalen ligger på plan 4.

Karta Öppnas i nytt fönster

Besöksadress:

Ulls väg 27
756 51 UPPSALA

Postadress:

Centrum för naturvägledning CNV 
Box 7012
750 07 UPPSALA 
 
Fakureringsadress:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 UPPSALA

På fakturan skall det alltid finnas en beställarreferens (595 + 3 siffor). 

E-post:

cnv@slu.se
 
Telefon vxl: 018 - 67 10 00
Fax: 018 - 67 35 12

Medarbetare

På CNVs kansli arbetar för närvarande fyra personer. Föreståndare Eva Sandberg och projektledarna Anders Arnell, Per Sonnvik (tjänstledig), Lena Malmström och Christina Svensson. Läs mer om våra medarbetare här.

 

CNV har som syfte att:

- naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet.
- att naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet. 

CNV:s uppdrag regleras av en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU. Överenskommelsen reviderades 2012. Läs här. Den överenskommelse som gällde 2007 - 2011 finns  här. 

Naturvårdsverket har utvärderat CNV:s arbete och resultatet finns presenterat i en rapporten Naturvägledning i centrum. Ladda ner rapporten här. 

  

Läs mer om CNV på Naturvårdsverkets hemsida.

 

 

CNV är medlemmar i ett flertal organisationer, läs mer om vilka:

 

Foto: Petter Åkerblom Coombes Stadoland


Styrgrupp

CNV:s styrgrupp 2007 - 2011 utsågs av SLUs rektor. Läs här  vilka som ingick i styrgruppen. 2013 inrättades istället en referensgrupp.


Verksamhet

Är du intresserad av CNV:s uppdrag, våra långsiktiga mål eller årsredovisningar?

Läs mer om CNVs verksamhet här


Uppdragsgivare Naturvårdsverket

Centrum för naturvägledning finansieras av Naturvårdsverket.
Läs mer om Naturvårdsverket här.  


Sidan uppdaterad: 2015-12-16. Sidansvarig: eva.k.sandberg@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen