Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Om Centrum för naturvägledning

"Kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet"

SLU och Naturvårdsverket inrättade sommaren 2007 Centrum för naturvägledning, CNV.

CNV har ett nationellt uppdrag men är placerat vid Institutionen för stad och land på SLU Ultuna i Uppsala. CNV har egen budget och föreståndare.

CNV har som syfte att:

- naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper för att utöva naturvägledning och kunna vägleda med stor professionalitet.
- att naturvårdsverket ska kunna lösa arbetsuppgifter som kräver naturvägledningskompetens så att de får tillfredsställande kvalitet. 

CNV:s uppdrag regleras av en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU. Överenskommelsen reviderades 2012. Läs här. Den överenskommelse som gällde 2007 - 2011 finns  här. 

Naturvårdsverket har utvärderat CNV:s arbete och resultatet finns presenterat i en rapporten Naturvägledning i centrum. Ladda ner rapporten här. 

  

Läs mer om CNV på Naturvårdsverkets hemsida.

Hitta hit

Här hittar du alla uppgifter du behöver för att hitta till CNV eller kontakta oss.  

Foto: Petter Åkerblom Coombes Stadoland


Styrgrupp

CNV:s styrgrupp 2007 - 2011 utsågs av SLUs rektor. Läs här  vilka som ingick i styrgruppen. 2013 kommer en referensgrupp att inrättas.


Uppdragsgivare Naturvårdsverket

Centrum för naturvägledning finansieras av Naturvårdsverket.
Läs mer om Naturvårdsverket här.  


Sidan uppdaterad: 2013-05-21. Sidansvarig: eva.k.sandberg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se