Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Våra ackrediterade laboratorier mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester. Vi är miljö­certifierade enligt ISO14001.

Läs mer om verksamheten vid institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från sjöar och vatten­drag inom nationell och regional miljö­över­vak­ning.

» Läs mer om datavärdskapet

 

 


Nyheter

2015-08-21 -  Debattartikeln om byggplanerna följs upp
Intervju i P4 Uppland och fortsatta artiklar i UNT om hoten mot grundvattnet och hur de bör hanteras
2015-08-20 -  ”Oklart hur dricksvattnet skyddas vid planerad bostadsexpansion”
Tre forskare vid institutionen skriver en debattartikel i UNT om Södra staden och uppmanar till engagemang i samrådet
2015-08-03 -  "Vattnet i brandområdet mindre påverkat än befarat"
Svenska Dagbladet och Sveriges Radio intervjuar Stephan Köhler om effekterna av den stora skogsbranden
2015-06-17 -  Forskare från institutionen i styrelsen för SETAC Europa
Mirco Bundschuh sitter nu med i styrelsen för den Europeiska delen av Society of Environmetal Toxicology and Chemistry (SETAC).
2015-06-15 -  Sötvattenövervakningen 50 år
Filmer från föredragen, foton, pressklipp och annan dokumentation av 50-årsjubileet.
2015-06-11 -  FORMAS - Därför blir sjöarna brunare
FORMAS uppmärksammar forskningsprojektet Colour of Water

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

 
Sidan uppdaterad: 2015-06-23. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala