Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Våra ackrediterade laboratorier mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester. Vi är miljö­certifierade enligt ISO14001.

Läs mer om verksamheten vid institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från sjöar och vatten­drag inom nationell och regional miljö­över­vak­ning.

» Läs mer om datavärdskapet

 

 


Nyheter

2016-05-24 -  Källor till kväve- och fosforbelastning på havet
Resultaten från den omfattande PLC6-beräkningen presenteras idag.
2016-04-22 -  Forskningsprojektet NonHazCity utsett till flaggskeppsprojekt av Europeiska kommissionen
Forskningsprojektet NonHazCity, som flera av institutionens forskare medverkar i, har av Europeiska kommissionen utsetts till flaggskeppsprojekt inom EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).
2016-04-08 -  Så ser förekomsten ut av högfluorerade ämnen och växtskyddsmedel i våra vatten
Nya undersökningar bekräftar bilden av att högfluorerade ämnen, PFAS, från punktkällor som brandövningsplatser, kan utgöra en risk för människors hälsa och miljö. De halter av växtskyddsmedel som hittats...
2016-02-12 -  Löst organiskt kol från skog, nu och i framtiden
EOS uppmärksammar en artikel från institutionen
2016-01-29 -  Förlängt förtroende för ordförandeskap i OSPAR Input
Lars Sonesten vid institutionen har fått förlängt förtroende att leda OSPAR Input
2016-01-21 -  Mycket PFAS i sjöar nära F21
Forskare från institutionen har funnit lokalt förhöjda halter av PFAS i två sjöar nära Luleå.
 
Sidan uppdaterad: 2016-03-16. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala