Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Våra ackrediterade laboratorier mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester. Vi är miljö­certifierade enligt ISO14001.

Läs mer om verksamheten vid institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från sjöar och vatten­drag inom nationell och regional miljö­över­vak­ning.

» Läs mer om datavärdskapet

 

 


Nyheter

2015-10-11 -  VINNOVA-projekt till institutionen
Behandlingstekniker för PFAS-substanser i grundvatten och förorenad mark
2015-10-09 -  Inspelad föreläsning om DNA-barcoding i miljöövervakningen
Maria Kahlert, forskare på institutionen, föreläste om DNA-barcoding i miljöövervakningen på Miljöövervakningsdagarna 2015, som arrangerades av Länsstyrelsen Gävleborg 30 september – 1 oktober.
2015-09-28 -  Öppet Campus i MVM
Det var full aktivitet i MVM-huset under lördagens Öppet Campus
2015-09-25 -  Förberedelserna inför öppet campus är i full fart
I morgon lördag är det dags!
2015-08-21 -  Debattartikeln om byggplanerna följs upp
Intervju i P4 Uppland och fortsatta artiklar i UNT om hoten mot grundvattnet och hur de bör hanteras
2015-08-20 -  ”Oklart hur dricksvattnet skyddas vid planerad bostadsexpansion”
Tre forskare vid institutionen skriver en debattartikel i UNT om Södra staden och uppmanar till engagemang i samrådet

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

 
Sidan uppdaterad: 2015-06-23. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala