Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och vad det beror på. Vi mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.

Läs mer om institutionen

 


Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001!

Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Läs mer om vår miljöcertifiering

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från söt­vatten inom nationell och regional miljö­över­vak­ning. Vårt uppdrag är att lagra, kvalitets­säkra och till­gäng­lig­göra data för sjöar och vatten­drag.

» Läs mer om datavärdskapet

 


Nyheter

2014-11-20 -  Ambio - 50 år av sötvattensövervakning
Ett specialnummer av Ambio om vår 50-åriga historia av miljöövervakning i sjöar och vattendrag finns ute nu
2014-11-10 -  VR-projekt - Hur stabila är alternativa stadier i ekosystem?
Detta ska forskare vid Vatten och miljö i samarbete med Uppsala universitet och University of Nebraska nu undersöka
2014-11-10 -  Ordförande i ny HELCOM-grupp
En av institutionens forskare har valts till ny ordförande för HELCOM:s nybildade arbetsgrupp PRESSURE*. Gruppen skall arbeta med belastningen på Östersjön.
2014-10-21 -  Fynd av högfluorerade ämnen i svenska vattendrag
Forskare vid institutionen för vatten och miljö har gjort den första rikstäckande studien av förekomster i svenska vattendrag
2014-09-29 -  Klart om samfinansiering med Trafikverket
Därmed godkänns anslaget från Formas till forskningsprojektet "Applicera", där Karin Wiberg och Sarah Josefsson från institutionen ingår
2014-09-16 -  SVT-inslag från skogsbrandsområdet
SVT:s Rapport hade 16/9 ett inslag från våra vattenprovtagningar i skogsbrandsområdet i Västmanland

Forskning och miljöanalys

Verksamheten vid IVM är fokuserad på vatten­miljön och är till stor del knuten till verk­samhets­området fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

Ladda ner en informationsbroschyr (pdf)


Kalendarium

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2014-11-10. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala