Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid CBM

CBM:s forskning om biologisk mångfald spänner över många områden. Hållbart nyttjande av mångfalden inom olika markanvändningssystem av både odlad och vild mångfald, och i både historiskt och framtida perspektiv. Resultaten kan bidra till att politiker fattar mer hållbara beslut och utvecklar riktlinjer som stärker den biologiska mångfalden.

Vår forskning kan delas in i sex olika teman och som beskriver de komplexa samband vi vill belysa.

 

Publicerad: 23 maj 2019 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…