Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid CBM

CBM:s forskning om biologisk mångfald spänner över många områden inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vi fokuserar främst på terrestra miljöer och kulturlandskap, till exempel skog, infrastruktur, odlingslandskap och fjällandskap. Till vår intressesfär hör också politik, genomförande, planering och nyttjande som hör till förvaltningen av dessa områden. Vi samarbetar ofta med centrala myndigheter i särskilda forskningsuppdrag, eller deltar som experter, exempelvis för regeringens räkning, i internationella förhandlingar om biologisk mångfald.

Publicerad: 27 november 2020 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…