Hoppa till huvudinnehåll

Jobba på SLU

Vill du vara med oss och jobba för att skapa förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld?

Därför ska du jobba tillsammans med oss

Det här är SLU

Vår planet står inför stora utmaningar. Hos oss finns kunskapen och verktygen för att skapa förändring på riktigt. Välkommen att bli en del av oss.

Våra förmåner

Föräldralön, 7 veckor semester om du fyllt 40 år, möjlighet till ledarskapsutveckling, flera sjukvårdsförmåner och friskvårdsbidrag. Nyfiken på ytterligare förmåner?

Möt några av våra medarbetare

"Jag har fantastiska kollegor" - Anders, systemförvaltare

"Jag kan knacka på vilken dörr som helst, chef eller kollega" - Malin, förvaltningsledare.

"Att gå till jobbet på morgonen är för mig som att gå till sin andra familj" - Mohamed, systemadministratör

Möt en systemadministratör - ny.png

Mohamed Amin Kaafar, IT-avdelningen i Umeå.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag började jobba som systemadministratör via ett rekryteringsföretag under våren 2015. Meningen var att jag skulle täcka upp för en anställd som gick på föräldraledighet under några månader, men jag hade vindarna med mig och fick sedan en anställning på SLU.

Vad gör du som systemadministratör? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

Som systemadministratör ansvarar jag för administration och drift av några system som vi har på IT-avdelningen. För närvarande jobbar jag för det mesta med epost, virtualisering och lagring. Dessutom svarar jag på supportärenden från våra användare och försöker lösa de problem de har. Jag läste systemvetenskap på Umeå universitet men efter utbildningen så valde jag en mer teknisk inriktning, vilket jag trivs med idag.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Jag känner att jag presterar hela tiden och att mina kunskaper utvecklas regelbundet. Dessutom så känner jag mig uppskattad på jobbet av både mina chefer och kollegor. Att gå till jobbet på morgonen är för mig som att gå till sin andra familj och här pratar vi om en person som inte har ångest när han vaknar på morgonen.

Vad betyder SLU:s slogan "Science and education for sustainable life" för dig?

För mig så betyder SLU:s slogan: forskning och lärande mot en bättre framtid för vår planet.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva att det är att jobba på SLU?

Det är öppet och flexibelt. Det är lätt att nå de jag söker på SLU och jag känner mig trygg med min arbetsgivare. Vi har en bra arbetsmiljö som håller på att bli ännu bättre. Jag tycker att det är spännande att det händer mycket i organisationen och mina dagar liknar inte de andra utan det händer nya saker hela tiden så jag känner mig alltid förberedd på nya utmaningar. Dessutom så älskar jag att träffa nya människor från världens alla håll på SLU.

"Jag älskar att undervisa!" - Sanna, universitetsadjunkt

Universitetsadjunkten Sanna Gille under praktisk övning med student

Sanna Gille, institutionen för kliniska vetenskaper i Uppsala.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag arbetar som universitetsadjunkt på institutionen för kliniska vetenskaper på SLU i Uppsala, nästan uteslutande på djursjukskötarprogrammet.

Under stora delar av mitt liv har jag varit intresserad av undervisning och denna tjänst gör att jag kan undervisa i de ämnen jag brinner allra mest för, så det var självklart för mig att söka tjänsten!

Vad gör du som universitetsadjunkt? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

Den största delen av min tid går åt till att förbereda och genomföra undervisning, både teoretisk och praktisk undervisning. Men det ingår såklart också en del administration, som exempelvis att utforma examinationer, betygskriterier och liknande. För tillfället är jag också biträdande studierektor för institutionen vilket gör att jag också får jobba med övergripande undervisningsfrågor.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Jag älskar att undervisa! Att fundera på hur en övning kan förbättras till nästa år, om en föreläsning kan bytas ut mot någon annan undervisningsform? Sådana frågor är jättespännande och det finns stora möjligheter för mig att påverka våra kurser och vårt program.

Det är fantastiskt kul att följa våra studenter genom åren här på SLU och de ger så mycket tillbaka. Studenterna är den enskilt största anledningen till att jag trivs så bra på SLU.

Vad betyder SLU:s slogan "Science and education for sustainable life" för dig?

Att vi som arbetar på SLU hela tiden strävar efter att se till att studenterna får med sig en god kunskap om hur vi som individer och grupp bidrar till en hållbar värld, miljömässigt men även socialt och ekonomiskt! Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att vi och framtida generationer får en hållbar värld.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva hur det är att jobba på SLU?

Det är väldigt utvecklande att arbeta på en arbetsplats där så mycket av den ledande forskningen och kunskapen inom ens ämne finns samlat. Det finns alltid någon att diskutera både små och stora frågor med vilket även det är utvecklande och roligt.

"Jag tycker att det fortfarande efter 14 år är utmanande då det fortfarande finns massor kvar att lära sig" - Johan, forskare

Johan Lövgren, institutionen för akvatiska resurser i Lysekil.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag jobbar som forskare och enhetschef för beståndsanalysgruppen. Mitt arbete går ut på att beräkna statusen är på olika kommersiella fiskbestånd och skaldjursbestånd i haven som omger Sverige. För att göra det så vi använder oss av insamlade data från fiskebåtar och våra övervakningsfartyg. Vi beräknar mängden lekmogen fisk samt hur stort fisketryck som beståndet utsätts för. Utifrån resultaten lämnar vi sedan biologiska råd om hur stort uttag ett bestånd klarar. Efter avslutade universitetsstudier 2004 i Umeå så blev jag erbjuden arbete på dåvarande Fiskeriverkets havsfiskelaboratorie i Lysekil. År 2011 så lades Fiskeriverket ned och havsfiskelaboratoriet kom att tillhöra institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Vad gör en forskare? Vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Vi försöker ständigt att förbättra metoderna för beståndsuppskattningen och datainsamling. Min främsta arbetsuppgift är att leverera biologiska råd om olika kommersiella bestånd och att se till att människor i min grupp har möjlighet att utföra sitt jobb på bästa sätt.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Jag tycker att det fortfarande efter 14 år är utmanande då det fortfarande finns massor kvar att lära sig.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva hur det är att jobba på SLU?

Då vår verksamhet i många avseende skiljer sig ganska mycket mot hur de andra institutioner arbetar så kan jag nog inte riktigt säga hur det är att arbeta på SLU generellt. Däremot trivs jag väldigt bra med mina kollegor och arbetsuppgifter på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

"Jag får genom min roll träffa och lära känna många kollegor på hela SLU" - Susanne, personaladministratör

Personaladministratören Susanne Lindwall sitter vid sitt skrivbord, foto

Susanne Lindwall, institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara.

Vad jobbar du som och hur kommer det sig att du började jobba på SLU?

Jag arbetar idag främst som personaladministratör, men även som administratör i ett forskningsprojekt som handlar om framtidens hållbara hundägarskap. Jag arbetade tidigare som assistent på den numer nedlagda Djurskyddsmyndigheten här i Skara, och genom tidigare kontakter därifrån blev jag rekommenderad att söka detta jobb på SLU.

Vad gör du som personaladministratör? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

Jag ansvarar för personaladministrationen på institutionen för husdjurens miljö och hälsa och på ortskansliet i Skara. Främst arbetar jag med rekrytering och anställningar, introduktion för nyanställda, allmänna personalfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

Mitt jobb är väldigt varierande och utåtriktat, och jag får genom min roll träffa och lära känna många kollegor på hela SLU. Jag är glad att jag har fått förtroendet att arbeta med personaladministration, och att jag ges möjligheten att utveckla mitt jobb och mina kunskaper. Jag har dessutom förmånen att både bo och arbeta i lilla Skara, vilket gör att jag har en kort resväg på cykel till jobbet. Vi har en väldigt härlig arbetsmiljö på vårt campus, det finns flera fina byggnader och stora grönområden med dagliga besök av både hundar och hästar.

Vad betyder SLU:s slogan "Science and education for sustainable life" för dig?

Jag tycker att det är en väldigt bra och talande slogan, som visar att SLU står för en genomtänkt och framtidsmedveten forskning och utbildning.

För de som inte känner till oss, hur skulle du beskriva hur det är att jobba på SLU?

Det är roligt att få vara en del av detta avlånga universitet som finns representerat på så många platser i Sverige. SLU känns som ett "stort litet universitet", och jag känner att jag får vara en del av all framstående forskning och utbildning som bedrivs här - trots att jag varken är forskare eller lärare!

Visste du att ...

Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser

SLU placerar sig på tolfte plats över attraktiva arbetsgivare 2023, högst av alla lärosäten.

medalj, illustration.

Sveriges enda universitetsdjursjukhus finns på SLU

Välkommen att arbeta med oss där undervisning, forskning och djursjukvård går hand i hand på ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa.

Vi är Sveriges längsta universitet

SLU bedriver utbildning, forskning och miljöanalys på många utbildningsorter, forskningsstationer och i försöksparker över hela Sverige.

Marinforskningsfartyget R/V Svea ägs av SLU

R/V Svea är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sätt alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

Forskningsfartyget Svea på väg över havet
Publicerad: 25 april 2024 - Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se
Loading…